top of page

Waitong Utbildnings första FIT-blogg & Intervju med Dr Scott Miller

27/9 2023 Streamat gratis FIT-nätverksmöte;

 

Verksamhetsområde Stöd och Behandling i Järfälla kommun önskar FIT-användare välkomna genom Susanne Bjuresjö enhetschef, Tomas Ottosson och Susanna Sjödin familjebehandlare och implementeringsansvariga.

 

När: 27 september kl. 9.00-15.00Sista anmälningsdag är 25/8!

 

Hur: Digitalt deltagande, kostnadsfritt, Järfälla kommun står för arrangemanget

 

Vad: Gemensam förmiddag, inklusive föreläsning av Susanne Bargmann!
Eftermiddag i smågrupper utifrån våra yrkesområden och specifika frågor

 

Vad göra nu? Anmäl dig senast 25/8 till fit@jarfalla.se och fortsätt sprida inbjudan!

 

Länk skickas ut senare på mail. Skriv ditt namn, befattning och om du har frågor du vill ta upp eller något du vill bidra med.

Ni är självklart välkomna att anmäla er fram till 25/8 men det är stort tryck på platser till dagen, idag är nära 200 personer anmälda och som vill vara med och fördjupa sig i FIT. Så tänk på att avanmäla dig vid förhinder. Sista anmälningsdag är 25/8!.

 

För dig som vill vara med men inte ännu känner dig tillräckligt insatt i Feedback Informed Treatment (FIT) kan vi rekommendera; gratis streamad information för nybörjare 26/9 10.00-12.00, se nedan för mer info.

 

26/9 FIT, Gratis streamad nybörjarinfo

Är du nyfiken på FIT, Feedback Informed Treatment?

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?

Vill du bli effektivare?

Vill du bli bättre på feedback och relation?

Kommer du regelbundet i kontakt med FIT; ORS-SRS och känner att du vill veta mer om vad det är, nyttan och begränsningarna?

Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att få lite mer insyn i vad FIT är och hur det kan användas.

Om du har grundutbildning och jobbar med FIT då kommer den dag sannolikt inte tillföra mycket. Det är varken en grundutbildning eller en booster men däremot ett utmärkt tillfälle för dig att utan kostnad avgöra om du senare vill gå en grundutbildning.

Introföredrag, streamat via Zoom, 25/1 10.00-12.00.

Sista anmälningsdag 17/1, anmälan här eller på mail till niklas@waitong.se

Pris: Gratis men precis som hos läkaren så debiteras 500 kr för anmäld plats som inte används eller är avanmäld.

Du hittar FIT- utbildningar här

Anteckningar från vårt streamade FIT-Nätverksmöte 3/9 2021.

 

Frågor som återstår;

Vem håller i nästa möte?

Var? IRL eller streaming?

Ett utbildarmöte? 

 

Vi var ett 60-tal fiteratis från hela Sverige som 3/9 mötes digitalt för ett givande, lärorikt och inspirerande möte.

 

Mer om oss som jobbar med FIT

Mer om Svenska FITnätverket här

 

Här är den inspelning av mötet 210903 som vi gjorde, dessvärre så kunde vi inte filma alla breakoutrooms så detta är bara när vi var i storgrupp.

Här ser ni svaren på enkäten som har gått ut till alla deltagare om deras funderingar, förväntningar och frågor:

Här är en sammanfattning av de utvärderingar som gjordes 

Program 20210903 10.00-17.30

 

10.00-10.30 Pass 1: del 1; Uppstart, Intro & Presentationer – NW

Nätverk  - ingen har betalt – alla deltar utifrån principen från var och en efter förmåga åt var och en efter behöv

 

 

Upplägget är som det har varit på de flesta tidigare nätverksmöten dock denna gång helt digitalt. Vi inleder varje pass med en kort introduktion för att sen i smågrupper diskutera introduktionen, frågorna och annat som dyker upp. Sen avslutar vi och försöker sammanfatta i storgrupp. Inför varje pass skapar vi nya grupper så att vi får nätverka med så många olika som möjligt. Varje grupp börjar med att välja en talesperson som ansvarar för att sammanfatta det viktigaste från gruppens diskussioner i storgruppen.

 

10.30-11.45 Pass 1: del 2; Implementering;

 

 • Hur gör man för att upprätthålla lust och motivation över tid?

 

 • Gällande implementering, hur får. vi med personal som är "bakåtsträvare". Tips trix att hitta sin "baslinje" och att sedan vidareutveckla sina verktyg för att bli bättre. Tankar kring hur få igång ny personal med FIT.

 

 • Hur kan man motivera kollegor att upprätthålla användandet av FIT efter att "nyhetens behag" avtagit?

 

 • Vi efterfrågar fler språk på blanketterna, bla. Somaliska Tigrinja,  Persiska mfl. Har någon översatt själva? Är det en komplicerad process att få en översättning godkänd?

 

 

 

 

13.00-15.00 Pass 2; Hantverket, Datastöd och Statistik

 

 • IHF teamet i Norrköping undrar följande: Muntliga ORS/SRS? Hur funkar de? ORS/SRS på olika språk? Vart finns de? Finns webb länkar? Hur ser referensvärden ut? Vi undrar om andra IHF team använder FIT, i så fall hur?

 

 • Hur ser erfarenheterna ut när det gäller det digitala användandet? Vi ser på våra siffror att klienter är nöjda, det är färre avhopp men vi når inte lika stor effekt som när vi haft samtal på vanligt sätt. Det är också svårare att få med SRS när man har digitala samtal... Har någon annan liknande erfarenhet?

 

 • Jag hade nyligen en ungdom på nybesök som skattade 34,7 på ORS och samtidigt försäkrade att han själv är kund för en viktig förändring - ingen annan skulle anse det mer behövligt än han själv. Hur ger man feedback utifrån skattningen då utan att uppfattas ifrågasättande? (Finns inget facit förstås men tar gärna emot tips)

 

 • Är det någon som har erfarenhet av ORS/SRS vid behandling av våldsutövare?

 

 • Går det- och i så fall hur att använda ORS/SRS i större grupper?

 

 • Hur har andra verksamheter/kommuner använt sig av aggregerad data - internt respektive externt.

 

 • Hur ska man bäst förstå den statistik man får ut och vad innebär den?

 

 • Vad har varit annorlunda under digitala besök med skattningar – hur har vi och klienter förhållit oss? Vad kan vi ta med oss, utveckla, förbättra?

 

 • Jag arbetar inom kommunens öppenvård och är nyfiken på om det finns goda exempel på hur man använder FIT inom liknande verksamheter

 

 • Vi jobbar nästan enbart på bistånd så en fundering som jag har är: att få till genomförandeplanerna så att de "gifter sig" med frågeställningarna på ORS frågorna, alltså att hålla fokus på det som familjen är här för att förändra. detta hänger ihop med hantverket och hur man kan få in FIT tänket in i samtalet men med start av att familjen skattar sin ORS.

 

 • Hur ger man feedback på skattningar?

 

 • Vad "ligger bakom" resultat/siffror och intresserad av hur andra använder och tolkar sina siffror.

 

 • Använder ni andra ORS varje session även under långa terapier, eller bara initialt? Och använder ni SRS varje session? Vad gör ni andra när ni märker att ORS inte förbättras?

 

 • Hur pratar man kring graferna och den information som går att utläsa ur dem? (Med de som utför skattningarna). Dvs hur djupdyker man i graferna/skattningarna och använder dem mer eller på ett fördjupat/bredare sätt?

 

 

 

 

 

15.30-16.30 Pass 3; Utbildning, Handledning

 

 • Tips på övningar som arbetsgrupper kan arbeta med på egen hand, med eller utan stöd av handledare, för att fördjupa sin kunskap kring FIT/feedback.

 

 • I implementeringsfasens början finns en handledningsstruktur/innehåll. När och hur behöver handledningen inrikta sig på använda feedbackresultaten.

 

 • Hur sammanfattar de som arbetat länge med FIT vilken skillnad arbetet med verktygen gör i mötet med klienter? Vad är framgångarna? Vilka är de stora hindren och hur kan man övervinna dem?

 

 

 

 

16.45-17.30 Pass 4; Ekonomisk redovisning och utvärdering av dagen. Nätverkande & Nätverkets nästa steg - Vem håller i nästa möte?

 

 • Ska vi skapa en svensk FIT-förening och/eller någon form av register med personer som är intresserade och använder FIT?

 

 • Hur är läget i Sverige, vilka använder FIT och vilken fas?

 

 • Borde vi ha ett utbildarmöte?

 

 • Vem håller i nästa nätverksmöte? Var? När? Digitalt? IRL? Både och?

 

 

Frågor att fundera på...

Här är 25 frågor utan någon speciell ordning som vi kommer försöka att hinna ta upp. Detta är ett nätverksmöte där vi tillsammans hjälper varandra att få svar. Du ansvar själv för att under en passande programpunkt driva dina frågor. Från var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Fundera gärna lite extra vad du har att tillföra kring följande;

 

 1. Tips på övningar som arbetsgrupper kan arbeta med på egen hand, med eller utan stöd av handledare, för att fördjupa sin kunskap kring FIT/feedback.

 2. Hur har andra verksamheter/kommuner använt sig av aggregerad data - internt respektive externt.

 3. Hur ska man bäst förstå den statistik man får ut och vad innebär den?

 4. Vad har varit annorlunda under digitala besök med skattningar – hur har vi och klienter förhållit oss? Vad kan vi ta med oss, utveckla, förbättra?

 5. Hur gör man för att upprätthålla lust och motivation över tid?

 6. Ska vi skapa en svensk FIT-förening och någon form av register med personer som är intresserade och använder FIT?

 7. Hur är läget i Sverige, vilka använder FIT och vilken fas?

 8. Jag har använt FIT ett tag och är mer intresserad av att höra diskussioner som rör när en redan är i gång med FIT än hur en startar.

 9. Jag arbetar inom kommunens öppenvård och är nyfiken på om det finns goda exempel på hur man använder FIT inom liknande verksamheter

 10. Vi jobbar nästan enbart på bistånd så en fundering som jag har är: att få till genomförandeplanerna så att de "gifter sig" med frågeställningarna på ORS frågorna, alltså att hålla fokus på det som familjen är här för att förändra. detta hänger ihop med hantverket och hur man kan få in FIT tänket in i samtalet men med start av att familjen skattar sin ORS.

 11. Hur ger man feedback på skattningar?

 12. Använder ni andra ORS varje session även under långa terapier, eller bara initialt? Och använder ni SRS varje session? Vad gör ni andra när ni märker att ORS inte förbättras?

 13. I implementeringsfasens början finns en handledningsstruktur/innehåll. När och hur behöver handledningen inrikta sig på använda feedbackresultaten.

 14. IHF teamet i Norrköping undrar följande: Muntliga ORS/SRS? Hur funkar de? ORS/SRS på olika språk? Vart finns de? Finns webb länkar? Hur ser referensvärden ut? Vi undrar om andra IHF team använder FIT, i så fall hur?

 15. Hur ser erfarenheterna ut när det gäller det digitala användandet? Vi ser på våra siffror att klienter är nöjda, det är färre avhopp men vi når inte lika stor effekt som när vi haft samtal på vanligt sätt. Det är också svårare att få med SRS när man har digitala samtal... Har någon annan liknande erfarenheter?

 16. Gällande implementering, hur får. vi med personal som är "bakåtsträvare". Tips trix att hitta sin "baslinje" och att sedan vidareutveckla sina verktyg för att bli bättre. Tankar kring hur få igång ny personal med FIT.

 17. Vad "ligger bakom" resultat/siffror och intresserad av hur andra använder och tolkar sina siffror.

 18. Hur sammanfattar de som arbetat länge med FIT vilken skillnad arbetet med verktygen gör i mötet med klienter? Vad är framgångarna? Vilka är de stora hindren och hur kan man övervinna dem?

 19. Hur kan man motivera kollegor att upprätthålla användandet av FIT efter att "nyhetens behag" avtagit?

 20. Jag hade nyligen en ungdom på nybesök som skattade 34,7 på ORS och samtidigt försäkrade att han själv är kund för en viktig förändring - ingen annan skulle anse det mer behövligt än han själv. Hur ger man feedback utifrån skattningen då utan att uppfattas ifrågasättande? (Finns inget facit förstås men tar gärna emot tips)

 21. Är det någon som har erfarenhet av ORS/SRS vid behandling av våldsutövare?

 22. Går det- och i så fall hur att använda ORS/SRS i större grupper?

 23. Hur pratar man kring graferna och den information som går att utläsa ur dem? (Med de som utför skattningarna). Dvs hur djupdyker man i graferna/skattningarna och använder dem mer eller på ett fördjupat/bredare sätt?

 24. Borde vi ha ett utbildarmöte?

 25. Vem håller i nästa nätverksmöte? Var? När?

Med vänliga hälsningar

Niklas Waitong - Gunnar Lindfeldt

Waitong Utbildning - GL Konsult

Arrangemangsansvariga

bottom of page