top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/9 2023 Streamat gratis FIT-nätverksmöte; 

Här kommer det succesivt fyllas på med information.....

Nationellt digitalt nätverksmöte FIT (ORS-SRS), Feedback Informed Treatment - Gratis & streamad - Välkommen!

Var du med? Har du utvärderat dagen? Ge feedback!

 

Verksamhetsområde Stöd och Behandling i Järfälla kommun önskar FIT-användare välkomna genom Susanne Bjuresjö enhetschef, Tomas Ottosson och Susanna Sjödin familjebehandlare och implementeringsansvariga.

 

När: 27 september kl. 9.00-15.00

 

Hur: Digitalt deltagande, kostnadsfritt, Järfälla kommun står för arrangemanget

 

Vad: Gemensam förmiddag, inklusive föreläsning av Susanne Bargmann! Eftermiddag i smågrupper utifrån våra yrkesområden och specifika frågor; se program. Det var vi som var närvarande

Var du med? Har du utvärderat dagen? Ge feedback!

Program

09.00 Välkommen och presentation av dagen! Det var vi som var närvarande.

09:15 Järfälla kommun presenterar sitt FIT-arbete, med Tomas Ottosson och Susanna Sjödin med bland annat BIFF

 

09:50 Paus

10:00 Om handledning och FIT, med Bengt-Göran Lindberg

 

10:15 Om utbildningar m.m. kring FIT, med Niklas Waitong

 

10:30 Föreläsning av Susanne Bargmann om FIT och handledning - FIT-konsultation, inklusive allianspallen samt något lite om Deliberate Practice.

 

10:55-11:05 paus

 

11:05 Fortsättning Susanne Bargmann

 

12-13 Lunch                                                                    

13:00-13:10 Återsamling

13:10-14:50 Diskussion i smågrupper - frågeställningar; 16 olika grupper - mötesanteckningar

 

14:50-15.00 Tack för idag!

 

Var du med? Har du utvärderat dagen? Ge feedback!

 

 

 

Vem håller i nästa möte?  - Är du intresserad? Kontakta Niklas!

 

Åhörarkopior från 230927:

Välkomstfilm med Lotta Erlandsson

Inledning; FIT-Järfälla (bl.a. BIFF) med Tomas Ottosson och Susanna Sjödin

FIT-utbilning av Niklas Waitong - Länkar.

 

Om FIT-forskning, för mer information kontakta Magnus Johansson; magnus.johansson.1@ki.se

FIT-konsultation, Handledning, mer handledning och Deliberate Practise med Susanne Bargmann

Deltagarlista över vilka som var med 27/9 andra i nätverket hittar du här

Utvärdering av 27/9 - Var du med? Har du utvärderat? Gör det nu! Vi stänger utvärderingen 15/10.

 

 

 

 

 

Anteckningar från vårt streamade FIT-Nätverksmöte 3/9 2021.

 

Frågor som återstår;

Vem håller i nästa möte?

Var? IRL eller streaming?

Ett utbildarmöte? 

 

Vi var ett 60-tal fiteratis från hela Sverige som 3/9 mötes digitalt för ett givande, lärorikt och inspirerande möte.

 

Mer om oss som jobbar med FIT

Mer om Svenska FITnätverket här

 

Här är den inspelning av mötet 210903 som vi gjorde, dessvärre så kunde vi inte filma alla breakoutrooms så detta är bara när vi var i storgrupp.

Här ser ni svaren på enkäten som har gått ut till alla deltagare om deras funderingar, förväntningar och frågor:

Här är en sammanfattning av de utvärderingar som gjordes 

Program 20210903 10.00-17.30

 

10.00-10.30 Pass 1: del 1; Uppstart, Intro & Presentationer – NW

Nätverk  - ingen har betalt – alla deltar utifrån principen från var och en efter förmåga åt var och en efter behöv

 

 

Upplägget är som det har varit på de flesta tidigare nätverksmöten dock denna gång helt digitalt. Vi inleder varje pass med en kort introduktion för att sen i smågrupper diskutera introduktionen, frågorna och annat som dyker upp. Sen avslutar vi och försöker sammanfatta i storgrupp. Inför varje pass skapar vi nya grupper så att vi får nätverka med så många olika som möjligt. Varje grupp börjar med att välja en talesperson som ansvarar för att sammanfatta det viktigaste från gruppens diskussioner i storgruppen.

 

10.30-11.45 Pass 1: del 2; Implementering;

 

 • Hur gör man för att upprätthålla lust och motivation över tid?

 

 • Gällande implementering, hur får. vi med personal som är "bakåtsträvare". Tips trix att hitta sin "baslinje" och att sedan vidareutveckla sina verktyg för att bli bättre. Tankar kring hur få igång ny personal med FIT.

 

 • Hur kan man motivera kollegor att upprätthålla användandet av FIT efter att "nyhetens behag" avtagit?

 

 • Vi efterfrågar fler språk på blanketterna, bla. Somaliska Tigrinja,  Persiska mfl. Har någon översatt själva? Är det en komplicerad process att få en översättning godkänd?

 

 

 

 

13.00-15.00 Pass 2; Hantverket, Datastöd och Statistik

 

 • IHF teamet i Norrköping undrar följande: Muntliga ORS/SRS? Hur funkar de? ORS/SRS på olika språk? Vart finns de? Finns webb länkar? Hur ser referensvärden ut? Vi undrar om andra IHF team använder FIT, i så fall hur?

 

 • Hur ser erfarenheterna ut när det gäller det digitala användandet? Vi ser på våra siffror att klienter är nöjda, det är färre avhopp men vi når inte lika stor effekt som när vi haft samtal på vanligt sätt. Det är också svårare att få med SRS när man har digitala samtal... Har någon annan liknande erfarenhet?

 

 • Jag hade nyligen en ungdom på nybesök som skattade 34,7 på ORS och samtidigt försäkrade att han själv är kund för en viktig förändring - ingen annan skulle anse det mer behövligt än han själv. Hur ger man feedback utifrån skattningen då utan att uppfattas ifrågasättande? (Finns inget facit förstås men tar gärna emot tips)

 

 • Är det någon som har erfarenhet av ORS/SRS vid behandling av våldsutövare?

 

 • Går det- och i så fall hur att använda ORS/SRS i större grupper?

 

 • Hur har andra verksamheter/kommuner använt sig av aggregerad data - internt respektive externt.

 

 • Hur ska man bäst förstå den statistik man får ut och vad innebär den?

 

 • Vad har varit annorlunda under digitala besök med skattningar – hur har vi och klienter förhållit oss? Vad kan vi ta med oss, utveckla, förbättra?

 

 • Jag arbetar inom kommunens öppenvård och är nyfiken på om det finns goda exempel på hur man använder FIT inom liknande verksamheter

 

 • Vi jobbar nästan enbart på bistånd så en fundering som jag har är: att få till genomförandeplanerna så att de "gifter sig" med frågeställningarna på ORS frågorna, alltså att hålla fokus på det som familjen är här för att förändra. detta hänger ihop med hantverket och hur man kan få in FIT tänket in i samtalet men med start av att familjen skattar sin ORS.

 

 • Hur ger man feedback på skattningar?

 

 • Vad "ligger bakom" resultat/siffror och intresserad av hur andra använder och tolkar sina siffror.

 

 • Använder ni andra ORS varje session även under långa terapier, eller bara initialt? Och använder ni SRS varje session? Vad gör ni andra när ni märker att ORS inte förbättras?

 

 • Hur pratar man kring graferna och den information som går att utläsa ur dem? (Med de som utför skattningarna). Dvs hur djupdyker man i graferna/skattningarna och använder dem mer eller på ett fördjupat/bredare sätt?

 

 

 

 

 

15.30-16.30 Pass 3; Utbildning, Handledning

 

 • Tips på övningar som arbetsgrupper kan arbeta med på egen hand, med eller utan stöd av handledare, för att fördjupa sin kunskap kring FIT/feedback.

 

 • I implementeringsfasens början finns en handledningsstruktur/innehåll. När och hur behöver handledningen inrikta sig på använda feedbackresultaten.

 

 • Hur sammanfattar de som arbetat länge med FIT vilken skillnad arbetet med verktygen gör i mötet med klienter? Vad är framgångarna? Vilka är de stora hindren och hur kan man övervinna dem?

 

 

 

 

16.45-17.30 Pass 4; Ekonomisk redovisning och utvärdering av dagen. Nätverkande & Nätverkets nästa steg - Vem håller i nästa möte?

 

 • Ska vi skapa en svensk FIT-förening och/eller någon form av register med personer som är intresserade och använder FIT?

 

 • Hur är läget i Sverige, vilka använder FIT och vilken fas?

 

 • Borde vi ha ett utbildarmöte?

 

 • Vem håller i nästa nätverksmöte? Var? När? Digitalt? IRL? Både och?

 

 

Frågor att fundera på...

Här är 25 frågor utan någon speciell ordning som vi kommer försöka att hinna ta upp. Detta är ett nätverksmöte där vi tillsammans hjälper varandra att få svar. Du ansvar själv för att under en passande programpunkt driva dina frågor. Från var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Fundera gärna lite extra vad du har att tillföra kring följande;

 

 1. Tips på övningar som arbetsgrupper kan arbeta med på egen hand, med eller utan stöd av handledare, för att fördjupa sin kunskap kring FIT/feedback.

 2. Hur har andra verksamheter/kommuner använt sig av aggregerad data - internt respektive externt.

 3. Hur ska man bäst förstå den statistik man får ut och vad innebär den?

 4. Vad har varit annorlunda under digitala besök med skattningar – hur har vi och klienter förhållit oss? Vad kan vi ta med oss, utveckla, förbättra?

 5. Hur gör man för att upprätthålla lust och motivation över tid?

 6. Ska vi skapa en svensk FIT-förening och någon form av register med personer som är intresserade och använder FIT?

 7. Hur är läget i Sverige, vilka använder FIT och vilken fas?

 8. Jag har använt FIT ett tag och är mer intresserad av att höra diskussioner som rör när en redan är i gång med FIT än hur en startar.

 9. Jag arbetar inom kommunens öppenvård och är nyfiken på om det finns goda exempel på hur man använder FIT inom liknande verksamheter

 10. Vi jobbar nästan enbart på bistånd så en fundering som jag har är: att få till genomförandeplanerna så att de "gifter sig" med frågeställningarna på ORS frågorna, alltså att hålla fokus på det som familjen är här för att förändra. detta hänger ihop med hantverket och hur man kan få in FIT tänket in i samtalet men med start av att familjen skattar sin ORS.

 11. Hur ger man feedback på skattningar?

 12. Använder ni andra ORS varje session även under långa terapier, eller bara initialt? Och använder ni SRS varje session? Vad gör ni andra när ni märker att ORS inte förbättras?

 13. I implementeringsfasens början finns en handledningsstruktur/innehåll. När och hur behöver handledningen inrikta sig på använda feedbackresultaten.

 14. IHF teamet i Norrköping undrar följande: Muntliga ORS/SRS? Hur funkar de? ORS/SRS på olika språk? Vart finns de? Finns webb länkar? Hur ser referensvärden ut? Vi undrar om andra IHF team använder FIT, i så fall hur?

 15. Hur ser erfarenheterna ut när det gäller det digitala användandet? Vi ser på våra siffror att klienter är nöjda, det är färre avhopp men vi når inte lika stor effekt som när vi haft samtal på vanligt sätt. Det är också svårare att få med SRS när man har digitala samtal... Har någon annan liknande erfarenheter?

 16. Gällande implementering, hur får. vi med personal som är "bakåtsträvare". Tips trix att hitta sin "baslinje" och att sedan vidareutveckla sina verktyg för att bli bättre. Tankar kring hur få igång ny personal med FIT.

 17. Vad "ligger bakom" resultat/siffror och intresserad av hur andra använder och tolkar sina siffror.

 18. Hur sammanfattar de som arbetat länge med FIT vilken skillnad arbetet med verktygen gör i mötet med klienter? Vad är framgångarna? Vilka är de stora hindren och hur kan man övervinna dem?

 19. Hur kan man motivera kollegor att upprätthålla användandet av FIT efter att "nyhetens behag" avtagit?

 20. Jag hade nyligen en ungdom på nybesök som skattade 34,7 på ORS och samtidigt försäkrade att han själv är kund för en viktig förändring - ingen annan skulle anse det mer behövligt än han själv. Hur ger man feedback utifrån skattningen då utan att uppfattas ifrågasättande? (Finns inget facit förstås men tar gärna emot tips)

 21. Är det någon som har erfarenhet av ORS/SRS vid behandling av våldsutövare?

 22. Går det- och i så fall hur att använda ORS/SRS i större grupper?

 23. Hur pratar man kring graferna och den information som går att utläsa ur dem? (Med de som utför skattningarna). Dvs hur djupdyker man i graferna/skattningarna och använder dem mer eller på ett fördjupat/bredare sätt?

 24. Borde vi ha ett utbildarmöte?

 25. Vem håller i nästa nätverksmöte? Var? När?

Med vänliga hälsningar

Niklas Waitong - Gunnar Lindfeldt

Waitong Utbildning - GL Konsult

Arrangemangsansvariga

FIT-nätverk.jpeg
FITnät.jpeg
mer fitnät.jpeg
bottom of page