top of page

Svenska FIT-nätverket              ICCE                  Gör dig sökbar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT-nätverksmöte 6 september med bl.a. Dr Scott Miller

09.00-16.00 - Helt gratis!

Stockholm & Streaming

middag på Söders Hjärta

 

 

 

 

 

 

Nätverkande & Inspiration & Samskapande

Av eldsjälar för eldsjälar – Vi lär av varandra!

 

Svenska FIT-nätverket bjuder in till en samskapande gratis nätverksdag för erfarna FIT-användare; utbildare, handledare, superanvändare, forskare, implementeringsansvariga, chefer och inte minst olika former av behandlare som jobbar med FIT.

 

Vi vill gärna att man är med hela dagen, från början till slut.

 

Är du med i Nätverket? Gör dig sökbar!

 

Tänk på att allt arbete med nätverket är ideellt och oavlönat. Ibland kan det därför tyvärr ta lite tid innan vi hinner svara men vi gör alltid vårt bästa.

Om du vill hjälpa till så hör av dig!

Notera att anmälningsbekräftelsen skickas ut manuellt och därför tyvärr kan dröja upp till 48h.

Notera att programmet är preliminärt och kan komma att ändras. Mer information kommer här succesivt.

 

Dagen är främst för oss som jobbar med FIT och har en grundutbildning inom FIT; behandlare, chefer och forskare.

 

Om du mer är nybörjare och nyfiken så ser vi hellre att du är med på den streamade infon för nybörjare 27/8. Mer info och anmälan (innan 20/8) på waitong.se

 

 

 

 

 

 

 

Preliminärt Program FIT-nät fredag 6/9

Streaming & Stockholm

 

Streaming 09.00-16.00, personlig anmälan via denna länk,Notera att bekräftelsen skickas ut manuellt och därför kan dröja upp till 48h. För att underlätta utbyte och nätverkande så vill vi att var och en sitter ensam vid en dator, uppkopplad med både ljud och bild. Streamingen sker via Zoom. Om du är ovan vid Zoom så hittar du hittar du en bra och enkel beskrivning av själva Zoomandet från Smart-utbildning här

 

På plats; E-stöd på Liljeholmsberget, Katrinebergsbacken 35, Stockholm, personlig obligatorisk föranmälan senast 28/8.  

Notera att bekräftelsen skickas ut manuellt och därför kan dröja upp till 48h.

 

08.30-09.00 fika och registrering

 

09.00-09.30 Start, presentation och inledning

Niklas Waitong, Om FIT-nätverket, ICCE och ACE.

09.30-10.00 Om aktuell Svensk FIT-forskning

Dr Magnus Johansson, socionom, kurator och forskare, från Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, kommer att prata om ett unikt Svenskt forsknings projekt kring FIT och hur närverket kan vara delaktiga i den forskningen. Karolinska har i samverkan med nätverket sökt och fått medel för att genomföra ett forskningsprojekt under 2024–2028. Magnus som är ansvarig forskare kommer att berätta mer i detalj om projektet. Projektet kommer genom att kombinera en randomiserad kontrollerad design med intervjuer och undersöka både effekter och upplevelser av FIT. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om forskningen. Som deltagare kan du redan nu vara med och påverka hur projektet genomförs. Forskarna tar gärna emot feedback baserat på egna erfarenheter av FIT. Efteråt finns tid att både diskutera och ställa frågor. Magnus kommer att medverka på plats hela dagen och vara med på middagen efteråt.

10.15-11.00 Om skandinavisk FIT forskning

Annika Helgadóttir Davidsen är psykolog, PhD och adjunkt på Færøernes Universitet. Hon kommer via länk att prata utifrån sin doktorsavhandling; ”Testing the effect of FIT in group psychotherapy for patients with eating disorders. In this presentation, She will discuss the results from a randomized clinical trial performed in the Danish pyschiatric system, involving FIT in a group psycho-therapeutic setting with adult patients in treatment for eating disorders. She will also discuss therapist and organizational barriers to the effect of FIT in this specific context. Föreläsning, frågor och diskussion blir på engelska och "skandinvaviska". Efteråt finns tid att både diskutera och ställa frågor.

11.15-12.00 Workshop om FIT i samverkan med myndighet

Beata Bergkvist, verksamhetsutvecklare, Socialförvaltningen, Linköpings kommun

En interaktiv workshop med titeln "FIT i samverkan med myndighet" Hur kan utförare och myndighet bättre samverka i FIT-arbetet? Dialog kring erfarenheter och visioner

 

12.00 – 13.15 Lunch, ordnar ni själv i Liljeholmen.

 

13.15-14.00 Intervju med metodens skapare och grundare av ICCEDr Scott Miller som medverkar via länk.

14.15-15.00 Nätverkande i intressegrupper;

 • heldygnsvård

 • chefskap & implementering

 • familj & grupp

 • våld & heder

 • missbruk

 • superusers

 • forskning

 • utbildning & handledning

 • andra förslag på intressegrupper

Varje grupp bör ha en ordförande som ser till att alla kommer till tals och en sekreterare som kort kan dokumentera det gruppen kommer fram till.

Grupperna är preliminära och kan komma att ändras utifrån anmälningar och intresse. Skriv därför gärna in ditt andraval när du anmäler dig.

15.15-16.00 Avslutning; gruppredovisningar, utvärdering, nästa steg

 

16.15-18.00 AW på Söders Hjärta, Bellmansgatan 22, drop in, ingen anmälan, du betalar själv på plats

 

18.00-20.00 Middag Söders Hjärta, anmälan krävs, du betalar själv på plats

 

 

 

Anmälan är öppen - Sista anmälningsdag är 28/8 – personlig anmälan! Notera att bekräftelsen skickas ut manuellt och därför kan dröja upp till 48h.

 

Max 50 personer på plats, streaming max 200 personer, max 20 personer på middagen. Anmälan är öppen nu! Personlig bindande anmälan via denna länk. Notera att bekräftelsen skickas ut manuellt och därför kan dröja upp till 48h. Absolut sista anmälningsdag är 28/8. Först till kvarn får först mala…

 

Dagen är helt gratis förutom lunch, middag och AW som ni betalar själv på plats. Platsantalet är begränsat och vi behöver veta vem som kommer. Obligatorisk personlig anmälan via denna länk, det går tyvärr ej att anmäla sig i grupp. Precis som hos tandläkaren så debiteras en ej avanmäld plats med 500 kr (+ moms) om du inte dyker upp.

 

Dagen sponsras av E-stöd, Forskningsprojektet och Waitong Utbildning

 

Dagen är en gratis möjlighet för erfarna FIT-användare att nätverka och lära av varandra. Detta är alltså varken en grundutbildning eller en nybörjar-information om FIT. För er som ännu inte har börjat med FIT så vill vi därför i stället rekommendera Waitong utbildning streamade infoträff 27/8 10.00-12.00 för just Nybörjare & Nyfikna, helt gratis. Anmälan till niklas@waitong.se

Sprid väldigt gärna informationen om vår nätverksdag till andra fiteratis i era nätverk och på sociala medier. Använd gärna hashtag - #fitnät #scottmiller #FIT

Facebook

Linkedin

Blogg

PDF

Bild

 

Frågor, feedback och funderingar kring dagen till Niklas W

 

För Svenska FIT-nätverket

Niklas Waitong

niklas@waitong.se

070-2952499

www.waitong.se

 

Mer info kommer här allt eftersom...

 

 

 

 

230927 Streamat Nätverksmöte med Järfälla

 

Nationellt digitalt nätverksmöte FIT

Gratis & streamad

Välkommen!

Verksamhetsområde Stöd och Behandling i Järfälla kommun önskar FIT-användare välkomna genom Susanne Bjuresjö enhetschef, Tomas Ottosson och Susanna Sjödin familjebehandlare och implementeringsansvariga.

 

När: 27 september kl. 9.00-15.00

 

Hur: Digitalt deltagande, kostnadsfritt, Järfälla kommun står för arrangemanget

 

Vad: Gemensam förmiddag, inklusive föreläsning av Susanne Bargmann! Eftermiddag i smågrupper utifrån våra yrkesområden och specifika frågor; se program. Det var vi som var närvarande

Program 230927

 

09.00 Välkommen och presentation av dagen! Det var vi som var närvarande.

09:15 Järfälla kommun presenterar sitt FIT-arbete, med Tomas Ottosson och Susanna Sjödin med bland annat BIFF

 

09:50 Paus

10:00 Om handledning och FIT, med Bengt-Göran Lindberg

 

10:15 Om utbildningar m.m. kring FIT, med Niklas Waitong

 

10:30 Föreläsning av Susanne Bargmann om FIT och handledning - FIT-konsultation, inklusive allianspallen samt något lite om Deliberate Practice.

 

10:55-11:05 paus

 

11:05 Fortsättning Susanne Bargmann

 

12-13 Lunch                                                                    

13:00-13:10 Återsamling

13:10-14:50 Diskussion i smågrupper - frågeställningar; 16 olika grupper - mötesanteckningar

 

14:50-15.00 Tack för idag!

 

Åhörarkopior från 230927:

Välkomstfilm med Lotta Erlandsson

Inledning; FIT-Järfälla (bl.a. BIFF) med Tomas Ottosson och Susanna Sjödin

FIT-utbilning av Niklas Waitong - Länkar.

 

Om FIT-forskning, för mer information kontakta Magnus Johansson; magnus.johansson.1@ki.se

FIT-konsultation, Handledning, mer handledning och Deliberate Practise med Susanne Bargmann

Deltagarlista över vilka som var med 27/9 andra i nätverket hittar du här

Anteckningar från vårt streamade FIT-Nätverksmöte 3/9 2021.

 

Vi var ett 60-tal fiteratis från hela Sverige som 3/9 2021 mötes digitalt för ett givande, lärorikt och inspirerande möte.

 

Mer om oss som jobbar med FIT

Mer om Svenska FITnätverket här

 

Här är den inspelning av mötet 210903 som vi gjorde, dessvärre så kunde vi inte filma alla breakoutrooms så detta är bara när vi var i storgrupp.

Här ser ni svaren på enkäten som har gått ut till alla deltagare om deras funderingar, förväntningar och frågor:

Här är en sammanfattning av de utvärderingar som gjordes 

Program 20210903 10.00-17.30

 

10.00-10.30 Pass 1: del 1; Uppstart, Intro & Presentationer – NW

Nätverk  - ingen har betalt – alla deltar utifrån principen från var och en efter förmåga åt var och en efter behöv

 

 

Upplägget är som det har varit på de flesta tidigare nätverksmöten dock denna gång helt digitalt. Vi inleder varje pass med en kort introduktion för att sen i smågrupper diskutera introduktionen, frågorna och annat som dyker upp. Sen avslutar vi och försöker sammanfatta i storgrupp. Inför varje pass skapar vi nya grupper så att vi får nätverka med så många olika som möjligt. Varje grupp börjar med att välja en talesperson som ansvarar för att sammanfatta det viktigaste från gruppens diskussioner i storgruppen.

 

10.30-11.45 Pass 1: del 2; Implementering;

 

 • Hur gör man för att upprätthålla lust och motivation över tid?

 

 • Gällande implementering, hur får. vi med personal som är "bakåtsträvare". Tips trix att hitta sin "baslinje" och att sedan vidareutveckla sina verktyg för att bli bättre. Tankar kring hur få igång ny personal med FIT.

 

 • Hur kan man motivera kollegor att upprätthålla användandet av FIT efter att "nyhetens behag" avtagit?

 

 • Vi efterfrågar fler språk på blanketterna, bla. Somaliska Tigrinja,  Persiska mfl. Har någon översatt själva? Är det en komplicerad process att få en översättning godkänd?

 

 

 

 

13.00-15.00 Pass 2; Hantverket, Datastöd och Statistik

 

 • IHF teamet i Norrköping undrar följande: Muntliga ORS/SRS? Hur funkar de? ORS/SRS på olika språk? Vart finns de? Finns webb länkar? Hur ser referensvärden ut? Vi undrar om andra IHF team använder FIT, i så fall hur?

 

 • Hur ser erfarenheterna ut när det gäller det digitala användandet? Vi ser på våra siffror att klienter är nöjda, det är färre avhopp men vi når inte lika stor effekt som när vi haft samtal på vanligt sätt. Det är också svårare att få med SRS när man har digitala samtal... Har någon annan liknande erfarenhet?

 

 • Jag hade nyligen en ungdom på nybesök som skattade 34,7 på ORS och samtidigt försäkrade att han själv är kund för en viktig förändring - ingen annan skulle anse det mer behövligt än han själv. Hur ger man feedback utifrån skattningen då utan att uppfattas ifrågasättande? (Finns inget facit förstås men tar gärna emot tips)

 

 • Är det någon som har erfarenhet av ORS/SRS vid behandling av våldsutövare?

 

 • Går det- och i så fall hur att använda ORS/SRS i större grupper?

 

 • Hur har andra verksamheter/kommuner använt sig av aggregerad data - internt respektive externt.

 

 • Hur ska man bäst förstå den statistik man får ut och vad innebär den?

 

 • Vad har varit annorlunda under digitala besök med skattningar – hur har vi och klienter förhållit oss? Vad kan vi ta med oss, utveckla, förbättra?

 

 • Jag arbetar inom kommunens öppenvård och är nyfiken på om det finns goda exempel på hur man använder FIT inom liknande verksamheter

 

 • Vi jobbar nästan enbart på bistånd så en fundering som jag har är: att få till genomförandeplanerna så att de "gifter sig" med frågeställningarna på ORS frågorna, alltså att hålla fokus på det som familjen är här för att förändra. detta hänger ihop med hantverket och hur man kan få in FIT tänket in i samtalet men med start av att familjen skattar sin ORS.

 

 • Hur ger man feedback på skattningar?

 

 • Vad "ligger bakom" resultat/siffror och intresserad av hur andra använder och tolkar sina siffror.

 

 • Använder ni andra ORS varje session även under långa terapier, eller bara initialt? Och använder ni SRS varje session? Vad gör ni andra när ni märker att ORS inte förbättras?

 

 • Hur pratar man kring graferna och den information som går att utläsa ur dem? (Med de som utför skattningarna). Dvs hur djupdyker man i graferna/skattningarna och använder dem mer eller på ett fördjupat/bredare sätt?

 

 

 

 

 

15.30-16.30 Pass 3; Utbildning, Handledning

 

 • Tips på övningar som arbetsgrupper kan arbeta med på egen hand, med eller utan stöd av handledare, för att fördjupa sin kunskap kring FIT/feedback.

 

 • I implementeringsfasens början finns en handledningsstruktur/innehåll. När och hur behöver handledningen inrikta sig på använda feedbackresultaten.

 

 • Hur sammanfattar de som arbetat länge med FIT vilken skillnad arbetet med verktygen gör i mötet med klienter? Vad är framgångarna? Vilka är de stora hindren och hur kan man övervinna dem?

 

 

 

 

16.45-17.30 Pass 4; Ekonomisk redovisning och utvärdering av dagen. Nätverkande & Nätverkets nästa steg - Vem håller i nästa möte?

 

 • Ska vi skapa en svensk FIT-förening och/eller någon form av register med personer som är intresserade och använder FIT?

 

 • Hur är läget i Sverige, vilka använder FIT och vilken fas?

 

 • Borde vi ha ett utbildarmöte?

 

 • Vem håller i nästa nätverksmöte? Var? När? Digitalt? IRL? Både och?

 

 

Frågor att fundera på...

Här är 25 frågor utan någon speciell ordning som vi kommer försöka att hinna ta upp. Detta är ett nätverksmöte där vi tillsammans hjälper varandra att få svar. Du ansvar själv för att under en passande programpunkt driva dina frågor. Från var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Fundera gärna lite extra vad du har att tillföra kring följande;

 

 1. Tips på övningar som arbetsgrupper kan arbeta med på egen hand, med eller utan stöd av handledare, för att fördjupa sin kunskap kring FIT/feedback.

 2. Hur har andra verksamheter/kommuner använt sig av aggregerad data - internt respektive externt.

 3. Hur ska man bäst förstå den statistik man får ut och vad innebär den?

 4. Vad har varit annorlunda under digitala besök med skattningar – hur har vi och klienter förhållit oss? Vad kan vi ta med oss, utveckla, förbättra?

 5. Hur gör man för att upprätthålla lust och motivation över tid?

 6. Ska vi skapa en svensk FIT-förening och någon form av register med personer som är intresserade och använder FIT?

 7. Hur är läget i Sverige, vilka använder FIT och vilken fas?

 8. Jag har använt FIT ett tag och är mer intresserad av att höra diskussioner som rör när en redan är i gång med FIT än hur en startar.

 9. Jag arbetar inom kommunens öppenvård och är nyfiken på om det finns goda exempel på hur man använder FIT inom liknande verksamheter

 10. Vi jobbar nästan enbart på bistånd så en fundering som jag har är: att få till genomförandeplanerna så att de "gifter sig" med frågeställningarna på ORS frågorna, alltså att hålla fokus på det som familjen är här för att förändra. detta hänger ihop med hantverket och hur man kan få in FIT tänket in i samtalet men med start av att familjen skattar sin ORS.

 11. Hur ger man feedback på skattningar?

 12. Använder ni andra ORS varje session även under långa terapier, eller bara initialt? Och använder ni SRS varje session? Vad gör ni andra när ni märker att ORS inte förbättras?

 13. I implementeringsfasens början finns en handledningsstruktur/innehåll. När och hur behöver handledningen inrikta sig på använda feedbackresultaten.

 14. IHF teamet i Norrköping undrar följande: Muntliga ORS/SRS? Hur funkar de? ORS/SRS på olika språk? Vart finns de? Finns webb länkar? Hur ser referensvärden ut? Vi undrar om andra IHF team använder FIT, i så fall hur?

 15. Hur ser erfarenheterna ut när det gäller det digitala användandet? Vi ser på våra siffror att klienter är nöjda, det är färre avhopp men vi når inte lika stor effekt som när vi haft samtal på vanligt sätt. Det är också svårare att få med SRS när man har digitala samtal... Har någon annan liknande erfarenheter?

 16. Gällande implementering, hur får. vi med personal som är "bakåtsträvare". Tips trix att hitta sin "baslinje" och att sedan vidareutveckla sina verktyg för att bli bättre. Tankar kring hur få igång ny personal med FIT.

 17. Vad "ligger bakom" resultat/siffror och intresserad av hur andra använder och tolkar sina siffror.

 18. Hur sammanfattar de som arbetat länge med FIT vilken skillnad arbetet med verktygen gör i mötet med klienter? Vad är framgångarna? Vilka är de stora hindren och hur kan man övervinna dem?

 19. Hur kan man motivera kollegor att upprätthålla användandet av FIT efter att "nyhetens behag" avtagit?

 20. Jag hade nyligen en ungdom på nybesök som skattade 34,7 på ORS och samtidigt försäkrade att han själv är kund för en viktig förändring - ingen annan skulle anse det mer behövligt än han själv. Hur ger man feedback utifrån skattningen då utan att uppfattas ifrågasättande? (Finns inget facit förstås men tar gärna emot tips)

 21. Är det någon som har erfarenhet av ORS/SRS vid behandling av våldsutövare?

 22. Går det- och i så fall hur att använda ORS/SRS i större grupper?

 23. Hur pratar man kring graferna och den information som går att utläsa ur dem? (Med de som utför skattningarna). Dvs hur djupdyker man i graferna/skattningarna och använder dem mer eller på ett fördjupat/bredare sätt?

 24. Borde vi ha ett utbildarmöte?

 25. Vem håller i nästa nätverksmöte? Var? När?

Med vänliga hälsningar

Niklas Waitong - Gunnar Lindfeldt

Waitong Utbildning - GL Konsult

Arrangemangsansvariga

mj fit.jpeg
ahd.jpeg
IMG_3645.PNG
bottom of page