top of page

 

 

Vi som jobbar med FIT & FITnätverket

 

 

Personer som jobbar med FIT:

Jobbar du med FIT? Vill du vara med på listan?

- Svara på följande frågor och skicka in dem till niklas@waitong.se

 

Personer som jobbar med FIT:

Namn:

Jag finns i – adress, kommun, landskap:

Yrke och/eller utbildning:

Arbetsplats (hemsida till arbetsplatsen):

Huvudsaklig målgrupp:

FIT-utbildning – erfarenhet:

Kontaktuppgifter ni vill dela (telefon, mail, hemsida):

Övrigt:

 

Enheter, företag, förvaltningar som jobbar med FIT:

Namn – Arbetsplats:

Finns i:

Huvudsaklig målgrupp:

FIT-erfarenhet - utbildning:

Kontaktuppgifter (telefon, mail, hemsida):

Övrigt:

 

Erbjuder Utbildning & Handledning inom FIT, av ICCE certifierade tränare:

Namn – Arbetsplats:

Finns i:

Huvudsaklig målgrupp:

FIT-erfarenhet - utbildning:

Kontaktuppgifter (telefon, mail, hemsida):

Övrigt:

 

 

 

Personer som jobbar med FIT

I den ordning vi har fått in materialet

 

Niklas Waitong

Jag finns i: Malmö, Skåne – men jobbar digitalt och över hela landet

Yrke: Lösningsfokuserad socionom

Arbetsplats (hemsida till arbetsplatsen): driver Waitong. Utbildning, waitong.se

Huvudsaklig målgrupp: Socialtjänst, HVB och psykiatri. Tidigare mest tungt belastade tonåringar och deras familjer under 25 år på Älgeredskollektivet.

FIT-utbildning – erfarenhet: Har jobbat med FIT sedan 2000-talets början, var med och startade ICCE 2009, ansvarig för ICCEs världskonferens i Östersund 2018 och har ihop med Gunnar Lindfeldt utbildat under många år oftast i kombination med lösningsfokus. Jag gick 2006 grundutbildning med Scott Miller, sedan advanced, training of trainers, implementation, supervision, professional development med ICCE samt regelbundna olika kurser, workshops och konferenser på årlig basis sedan 2004, utbildare sedan 2014. Jag har de sista åren spenderat mycket tid på att fundera hur man bäst ska använda FIT på HVB och hur en riktigt bra FIT-utbildning ska se ut. FIT var 2000-2014 en viktig del av Älgeredskollektivets utvärdering, där vi i perioder använde OQ istället för ORS. FIT var även en viktig del av mitt jobb på Vision HVB 2015-18.

Kontaktuppgifter: 070-2952499, niklas@waitong.se, www.waitong.se

Övrigt: ICCE certifierad tränare, driver sedan 2018 Waitong Utbildning som jobbar i huvudsak med FIT (samt lösningsfokus, ADAD och HVB-frågor); Utbildning, handledning, implementering och rådgivning. Jag arrangerar även regelbundet kurser med Scott Miller och har ständigt pågående distansutbildningar on demand i FIT.

Susanna Sjödin,

Familjebehandlare i Järfälla, superanvändare, arbetar med utbildning, implementering utöver ordinarie familjebehandlingsarbete familjebehandling. Har tidigare gjort samma slags arbete i Haninge kommun. Arbetat i datastödet FIT-outcomes sedan 2015 men med FIT sedan 2008, då på HVB-hem.

Elin Westermark

Jag finns i: Skellefteå Kommun, Västerbotten

Yrke och/eller utbildning: Socionom

Arbetsplats: Rådgivningen Oden

Huvudsaklig målgrupp: Personer med olika typer av missbruksproblematik (alkohol, droger, spel och sex) och deras anhöriga.

FIT-utbildning – erfarenhet: Har arbetat på Oden med ORS/SRS och FIT sedan 2007.

Kontaktuppgifter:Tel: 070-3315625    elin.westermark@skelleftea.se

Övrigt: På Oden arbetar vi med lösningsfokuserade samtal, både enskilda samtal och samtal med hjälp av ett team. När vi har teamsamtal så sitter en behandlare med klienten medan 1-3 av oss andra kan se samtalet via en kamera, ringa in och ställa frågor. Vi tar en paus och alla behandlare formulerar då tillsammans en feedback som klienten får ta del av i slutet av samtalet. Vi arbetar mycket tillsammans och handleder varandra veckovis i de ärenden som är röda i My Outcome och använder oss då av ”pallen” som bas för handledningen. Vi har även extern FIT-handledning. Vi använder vår aggregerade data i My Outcome till att på verksamhetsnivå lyfta ut vilka områden som vi behöver utveckla och förbättra och individuellt utifrån sina egna resultat.

Vivianne Andersson;

Vivianne Andersson, familjebehandlare i Resurs och Behandlingsteamet i Tanums Kommun.

Socialpedagog samt familjeterapeutisk utbildning inom det Systemiska/Narrativa fältet.

Målgruppen är barn-ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna. Insatsen via socialtjänsten

eller Råd & Stöd.

Jag har Scott Millers grundutbildning samt Advance och försöker driva implementeringen för utövare samt handläggare.

Jag är teamledare när det gäller FIT.

Vi har ett samarbete med Trollhättans kommun med stöd av Fyrbodal.

Under hösten kommer vi anordna en utbildning med Susanne Bargman där vi har upplägg halvdag/chefer, halvdag/teamledare samt heldag för medarbetare som är igång.

Elisabeth Staberg;

Familjerådgivningen i Jönköping som arbetar med FIT sedan 2011 i alla ärenden.

Själv är jag Certifierad tränare i FIT och handleder, coachar och utbildar.

Isa Paldanius,

Socionom Skellefteå

Jag jobbar på Rådgivningen Oden, en samtalsmottagning som vänder sig till personer med olika typer av missbruksproblematik (alkohol, spel, droger, sex/porr) och deras närstående.

På Oden använder vi ORS/SRS i varje samtal, vid intern och extern handledning. Datan aggregeras och resultaten följs systematiskt via My Outcomes sedan ca 2010.

Tomas Ottosson,

Familjebehandlare i Järfälla, superanvändare, arbetar med utbildning, implementering utöver ordinarie familjebehandlingsarbete familjebehandling. Har tidigare gjort samma slags arbete i Haninge kommun. Arbetat i datastödet FIT-Outcome sedan 2015 och  med FIT i pappersform sedan 2012.

I Järfälla har implementeringen av FIT och datastödet påbörjats hösten 2020.

Per Ljungman

Jag finns i: Bygatan 24B, 282 75 Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne

Yrke och/eller utbildning: Socionom (1990) med vidareutbildning i lösningsfokuserad terapi/samtalsmetodik (1998) och arbetar som behandlare inom individ o familj, socialtjänsten

Arbetsplats: Individ- och familjesupporten, Hässleholms kommun

Huvudsaklig målgrupp: Individer och familjer med social problematik

FIT-utbildning – erfarenhet: Använt ORS sedan 2008 och SRS sedan 2015, ICCE världskonferens i Östersund och diverse föreläsningar med Scott Miller, Diplomkurs hos Waitong Utbildning 2021

Kontaktuppgifter:

Privat: 0734201052 progper.ljungman@gmail.com 

Arb: 0709717071, per.ljungman@hassleholm.se

Karin Sjöström

Strömgatan 8, Trollhättan, Västra Götalands län 

Teamledare för familjeteamet ungdom 12-18 år, jobbar mestadels med biståndsärenden på uppdrag av socialsekreterare.

Beteendevetare med Psykologi som huvudämne

Familjehuset, resursforum, familjeteamet ungdom 

Fit utbildningar:

  • 2 dagars grund med Scott Miller

  • Advance utbildning

  • Konferensen i Östersund

  • Supervisison

  • Susanne Bargmann vid flertalet tillfällen

Kontaktuppgifter: Telefon 0520-49 56 64 / 070-344 54 16

Karin.sjostrom@trollhattan.se

Roger Marklund 

Jag finns i: Skellefteå kommun. (Guldkusten)

Yrke och/eller utbildning: Socionom.

Arbetsplats (hemsida till arbetsplatsen): Rådgivningen Oden. Oden är en del av öppenvården vuxna under individ- och familjeomsorgen, Skellefteå kommun. https://skelleftea.se/invanare/startsida/omsorg-och-stod/missbruk-riskbruk-och-beroende/hjalp-for-dig-som-ar-vuxen

Huvudsaklig målgrupp: Missbruk vuxna (alkohol, spel, droger och sex/porr) samt närstående till personer med missbruk.

FIT-utbildning – erfarenhet: Rådgivningen Oden har jobbat med ORS/SRS sedan 2000. Arbetat systematiskt med ORS/SRS sedan jag började på Oden 2008. Använt MyOutcomes i ungefär tio år. Utbildat andra i FIT sedan 2014 då framförallt inom Västerbotten. Medförfattare till ”Handboken för uppföljning med hjälp av ORS och SRS”. Handboken skrevs 2014 på uppdrag av FOU Välfärd och Region Västerbotten. Här 

Kontaktuppgifter: roger.b.marklund@skelleftea.se   oden@skelleftea.se

Andreas Andersson

Jag finns i: Jönköpings kommun

Yrke och/eller utbildning: Enhetschef

Arbetsplats (hemsida till arbetsplatsen): Familjebehandling

Huvudsaklig målgrupp: Barn och familj 0-15 år

FIT-utbildning – erfarenhet: Grundutbildning

Kontaktuppgifter: 036-107012, andreas.andersson@jonkoping.se

Heléne Lewinsky

Jag finns i Göteborg

utbildning: socionom och leg. psykoterapeut

Arbetsplats: Respons alkoholrådgivning www.goteborg.se/respons

Huvudsaklig målgrupp: Personer med social förankring som på något sätt är berörda av

alkoholproblem; egen problematik, närstående (partners, föräldrar), personer uppvuxna i hem

där alkoholproblem funnits. Arbetar med individer, par och familjer.

FIT-utbildning – erfarenhet: Grundutbildning 2010, Advanced 2013. Jobbat med

FIToutcomes sedan 2013. Ansvarar delvis för implementering samt håller i den kollegiala

handledningen på mottagningen.

Kontaktuppgifter: helene.lewinsky@socialcentrum.goteborg.se

Hanna Lindblad

Jag finns i: Stockholm stad

Yrke och/eller utbildning: Socionom

Arbetsplats: Stödcentrum Ungdomar och brott - Stockholms stad (socialtstod.stockholm)

Huvudsaklig målgrupp: Brottsutsatta/ vittnen till brott i åldern 10-21. Anhörigstöd. Även medlingsverksamhet.

FIT-utbildning – erfarenhet: Har arbetat med FIT i dryga två år.

Kontaktuppgifter: hanna.olasdotter.lindblad@stockholm.se, 08-50848254

Beata Bergkvist

Jag finns i: Linköpings kommun

Yrke och/eller utbildning: Socialsekreterare och FIT-handledare (utbildad sociolog och statsvetare)

Arbetsplats (hemsida till arbetsplatsen): Råd & Stöd, Leanlink, Linköping

Huvudsaklig målgrupp: I uppdraget som socialsekreterare arbetar jag i verksamheten Skolsocialt team, där jag stöttar barn/unga med problematisk skolfrånvaro genom nära samverkan med skola och familj. I uppdraget som FIT-handledare stöttar jag flera verksamheter inom Råd & Stöd i deras FIT-arbete.  

FIT-utbildning – erfarenhet: Jag har deltagit i flera grundutbildningar som Susanne Bargmann har hållit i. Därutöver har jag gått ICCE:s moduler 2, 3, 4. Kommer att gå modul 1 i Göteborg i januari. Jag har tillsammans med mina FIT-handledarkollegor i Linköping hållit i egna grundutbildningar i FIT de senaste 2 1/2 åren samt sitter med i Råd & Stöds styrgrupp för feedbackarbetet i organisationen.

Kontaktuppgifter: beata.bergkvist@linkoping.se

Fateme Ziraki

Jag finns i – Åkervägen 3, 19140 Sollentuna, Stockholm

Yrke och/eller utbildning: Gruppledare, Socionom och ledarskap utbildning

Arbetsplats: Sollentuna socialtjänst, Vuxen avdelning, enheten stödboende för vuxna, Åkerbo Stödboende

Huvudsaklig målgrupp: Vuxna 18-65 år med olika problematik, missbruk, psykisk ohälsa, samsjuklighet, socioekonomiska,…

FIT-utbildning – erfarenhet: 2-3 omgångar under senaste 6 år

Kontaktuppgifter: telefon 08-57921082

fateme.ziraki@sollentuna.se

Övrigt: Superanvändare

Maja Marín

Jag finns i – adress, kommun, landskap: Beroendemottagningen i Sollentuna, Tingsvägen 17 A, 191 86 Sollentuna. (Stockholms län)

Yrke och/eller utbildning: Socionom och behandlare med vidareutbildning inom psykoterapi (steg 1, kbt)

Arbetsplats https://www.sollentuna.se/

Huvudsaklig målgrupp: Vuxna och unga vuxna med beroendeproblematik (alkohol, droger, läkemedel, spel om pengar), kriminella stödsökare samt anhöriga

FIT-utbildning – erfarenhet: Hade Bengt Weine på steg 1 utbildningen, som översatt boken Feedback-informerad terapi –FIT (Scott Miller & Bob Bertolio (red.) och själv använt FIT under många år och som gav fin introduktion utifrån sin praktiska erfarenhet. Har bl a deltagit på heldagsföreläsning med Scott samt ACE-konferensen i Östersund. Jag använder regelbundet FIT i samtalen med mina klienter sedan ca 6 år tillbaka.

Kontaktuppgifter: Direktnr arbete 0857921163. Mail: maja.marin@sollentuna.se / majitamarin@gmail.com

Övrigt: Superanvändare - Ser fram emot att nätverka och samverka i detta forum!

Halina Wtyklo

Jag finns i: Sollentuna Kommun, Edsbergs Stödboende, Ribbings väg 60, 192 52 Sollentuna

Yrke och/eller utbildning: Gruppledare, psykolog

Arbetsplats: Sol boende

Huvudsaklig målgrupp: Socialpsykiatri

FIT-utbildning – erfarenhet: FIT grundutbildning, Scott Miller föreläsningar, Superanvändare

Kontaktuppgifter: halina.wtyklo@sollentuna.se

Sabina Gidlöf

Jag finns i: Uppsala

Yrke och utbildning: Jobbcoach med utbildning inom beteendevetenskap

Arbetsplats: Uppsala Stadsmission Hem | Uppsala Stadsmission

Huvudsaklig målgrupp: Vi arbetar med arbetsintegration inom butik, lager och finsnickeri där vi möter personer med olika bakgrund men med ett gemensamt mål att närma sig arbetsmarknaden eller studier. De personer vi möter kan till exempel ha en bakgrund i långtidssjukskrivning, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller behov av att utvecklas språkligt. Vi arbetar på uppdrag från Uppsala kommun och i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi tror att vägen till att närma sig arbetsmarknaden eller studier, är genom att ha en trygg plats att växa och utmanas på samt att ett ökat välbefinnande och delaktighet i processen leder till stegförflyttning mot de egna målen. Därför använder vi FIT inom arbetsintegration.

FIT-utbildning/erfarenhet: Arbetat praktiskt med FIT i handledarskap och jobbcoachning inom arbetsintegration i 2 år. Har ingen formell utbildning i FIT utan har lärt mig genom praktisk erfarenhet.

Kontaktuppgifter: sabina.gidlof@uppsalastadsmission.se, 076-127 78 69

Övrigt: Jag är samordnare kring arbetet med FIT hos oss på Uppsala Stadsmission och den som introducerar metoden för nya medarbetare. FIT används i alla verksamheter hos oss där arbetsintegration erbjuds vilket gör att vi är ett gäng på 7 personer som arbetar med metoden. Välkommen att höra av er!

Joacim Jonsson 

Jag finns i – adress, kommun, landskap: Göteborg

Yrke och/eller utbildning: Psykologprogrammet GU

Arbetsplats (hemsida till arbetsplatsen):

Huvudsaklig målgrupp: psykoterapi

FIT-utbildning – erfarenhet: Läst svenska boken, använt det i två år med ett 15-tal personer.

Kontaktuppgifter ni vill dela (telefon, mail, hemsida): joacimj@gmail.com

Övrigt: Praktiserar och föreläser om Internal Family System.

Saber Mehdizadeh.

Jag arbetar och bor i Stor Stockholm. Jag är beteendevetare  och magister i psykologi. Jag har jobbat med FIT sedan många år tillbaka. Jag har grundutbildning i FIT. Jag jobbar och jobbat som  Familjebehandlare, utredare och organisationskonsult. Jag har jobbat med missbruksfrågor och kriminalitet under flera decennier.  

Kontaktuppgifter: Saber Mehdizadeh

0707681816

saber_mehdizadeh@hotmail.com 

Cornelia Sobek

Halmstads kommun

Socialrådgivare/fil mag psykologi, superanvändare FIT

Behandling barn (familjebehandling 0 – 11 år), Socialförvaltningen Halmstads kommun

Familjebehandling

Advanced Intensive & FIT Supervision, ICCE

Cornelia Sobek, cornelia.sobek@halmstad.sewww.halmstad.se

Malin Bertilsson

Halmstad kommun, Hallands län

Jobbar som familjebehandlare. Är utbildad behandlingspedagog i botten med vidareutbildning i Systemisk och Interaktionistisk familjeterapi – steg 1.

Socialtjänsten, Halmstad kommun

Jobbar med familjer med barn 11-18 år

Arbetsplatsen har jobbat med Fit sen innan jag började här 2015. I april 2023 gick jag Advanced intensive och FIT supervision i Köpenhamn.

Malin.Bertilsson@halmstad.se

 

Mantha Kasagianni

Jag finns i – adress, kommun, landskap: Skärholmens stadsdel, stockholm

Yrke och/eller utbildning: Verksamhetsutvecklare och kurator

Arbetsplats (hemsida till arbetsplatsen): Skärholmens ungdomsmottagning. Skärholmens ungdomsmottagning - Umo

Huvudsaklig målgrupp: Ungdomar 12-22 år

FIT-utbildning – erfarenhet: Nej, endast läst bok och går på nätverksträffar

Kontaktuppgifter ni vill dela (telefon, mail, hemsida): mantha.kasagianni@stockholm.se

 

 

 

Arbetsplatser – Förvaltningar som jobbar med FIT

I den ordning vi har fått in materialet

 

Waitong Utbildning

Finns i Malmö, jobbar över hela Sverige och med streaming.

Huvudsaklig målgrupp: Socialtjänst, HVB och psykiatri, alla behandlare intresserade av FIT. Jobbar med Utbildning, handledning, rådgivning, tar även regelbundet hit Scott Miller och har ständigt pågående distansutbildningar on demand i FIT.

FIT-erfarenhet -utbildning: Har jobbat med FIT sedan tidigt 2000-tal, ICCE Certifierad utbildare & Handledare

Kontaktuppgifter(telefon, mail, hemsida): 070-2952499, niklas@waitong.se, www.waitong.se

Övrigt: Var huvudansvarig för ICCE:s världskonferens ACE 2018 i Österstersund. Var med och startade FIT-nätverket i Stockholm 2016.

 

Familjehuset i Trollhättan.

Familjeteamet är uppdelat i 4 delar:

Barn 0-12 år och barn 0-12 år intensiv

Barn 12-18 år och barn 12-18 år intensiv

 

Fältenheten

Familjerådgivningen

Nätverk i centrum, förebygg

Kortbo, HVB boende

 

I Trollhättan har vi jobbat med FIT i dryga 10 år, till en början med ”pilot fit” efter att ha gått en 2 dagars utbildning med Scott Miller. Ungefär runt 2017-18 drog storsatsningen igång för familjeteamet och Kortbo, då vi aktivt implementera FIT. Vi har haft Susanne Bargmann som föreläst vid några tillfällen under åren.

Skärholmens ungdomsmottagning

Finns i: Stockholm

Huvudsaklig målgrupp:Ungdomar 12-22 år

FIT-erfarenhet - utbildning: Vissa i arbetsgruppen har gått utbildningen

Kontaktuppgifter (telefon, mail, hemsida): 08-12338340

 

 

Utbildning & Handledning, ICCE certifierade tränare:

I den ordning vi har fått in materialet, du hittar även certifierade tränare på ICCE:s hemsida och i Socialstyrelsens metodguide.

 

 

Waitong Utbildning

Finns i Malmö, jobbar över hela Sverige och med streaming

Huvudsaklig målgrupp: Socialtjänst, HVB och psykiatri, alla behandlare intresserade av FIT. Jobbar med Utbildning, handledning, rådgivning, tar även regelbundet hit Scott Miller och har ständigt pågående distansutbildningar on demand i FIT.

FIT-erfarenhet -utbildning: Har jobbat med FIT sedan tidigt 2000-tal, ICCE Certifierad utbildare & Handledare

Kontaktuppgifter(telefon, mail, hemsida): 070-2952499, niklas@waitong.se, www.waitong.se

Övrigt: Var huvudansvarig för ICCE:s världskonferens ACE 2018 i Östersund. Var med och startade FIT-nätverket i Stockholm 2016. 

bottom of page