top of page
Waitong Utbildning logo

Waitong Utbildning arbetar med behandling, utvärdering och ledarskap utifrån ett klientcentrerat perspektiv och erbjuder olika former av utbildning, handledning och coachning:

UTBILDNING

Waitong Utbildning erbjuder arbetsförlagda utbildningar inom Lösningsfokus, FIT, ADAD, HVB, Familjearbete och Ledarskap över hela Sverige och egna kurser främst inom FIT och ADAD  Streaming och i Skåne - Se kalendarium >

HANDLEDNING

Waitong Utbildning erbjuder arbetsförlagd och  streamad  

handledning,implementeringsstöd, inom Lösningsfokus, FIT, ADAD, HVB, Familjearbete och Ledarskap utifrån ett lösningsfokuserat och systemiskt perspektiv.

Prislista här

COACHNING

Waitong Utbildning erbjuder coachning, chefsstöd, rådgivning och stödsamtal utifrån ett systemiskt och lösningsfokuserat perspektiv främst i Skåne och streaming

Prislista här.

Digital Brevkurs

Waitong Utbildning erbjuder främst digitala brevkurser på distans on demand, grund- och fortsättnings-kurser inom Lösningsfokus, FIT och ADAD. Börja när du vi vill och jobba helt i din egen takt.

Mer info här!

Lösningsfokuserat arbete, LF, LiP, SFBT

Lösningsfokus är en evidensbaserad samarbetsmodell som tar klientens vilja och kompetens för given. Fokus är på klientens mål, önskade framtid, tidigare framgångar, styrkor och resurser. I dialog med klienten bygger man lösningar, snarare än att gräva i problem.
 

SFLK - Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi - www.sflk.se
 

Jag har på daglig basis på olika sätt jobbat lösningsfokuserat sedan 1990, utbildat och handlett, ofta tillsammans med Gunnar Lindfeldt, sedan 2000. Av alla de klientcentrerade och andra metoder jag genom åren har stött på och utbildad mig inom, se CV, så är och förblir det lösningsfokuserade tänkandet min favorit. Det är relativt enkelt att lära sig, användbart, svårt att göra skada, funkar med de flesta klienter och problem. Det utgår ifrån, stärker och hjälper klienten. Det var 1990-2015 en av Älgeredskollektivets huvudmetoder.

UTBILDNING

Lösningsfokuserad terapi; 1991-1992 Shazer, Furman, Kaufman, Söderkvist, ettårsutbildning, 1994 10 dagars utbildning med Danderydsteamet, 1994 18p praktik på Danderydsteamet, medlem i EBTA sedan 1994, regelbunden handleding med Gunnar Lindfeldt sedan 1995, 1998 Reteamingkonsult med Ben Furman, regelbundet deltagande i workshops och konferenser sedan 1991. Lösningsfokuserad utbildare och handledare sedan 2000 bl.a. på Socialhögskolan, Mittuniversitetet, Östersund.

Intervju med Dr Scott Miller;

I samband med att Scott Miller var i Sverige för att delta på socialchefsdagarna 28/9 2022 så fick jag möjlighet att göra en 20 minuters intervju med honom om Feedback Informed Treatment, FIT, Deliberate Practise, DP, och svensk socialtjänst - intervjun

En kort filmad introduktion om FIT med Scott Miller, under fem minuter, hittar du här och en kortfilm om DP, deliberate Practise. Här är min beskrivning av FIT.

Socialstyrelsen beskriver FIT så här i sin metodguide.

Scott Miller har godkänt tre olika datastöd till FIT.

FIT är ett evidensbaserat system för att mäta effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det är ett förhållningssätt för att utvärdera och öka behandlarens effektivitet oavsett yrke, arbetsplats och metod. FIT är uppbyggd kring Amerikanska Psykologi Föreningens, definition för evidensbaserad praktik. Genom att integrera den bästa forskningen med kontinuerlig koll på patienternas mående, resultat och deras bild av den terapeutiska alliansen så kan vi justera den pågående vården för att uppnå bästa möjliga resultat. Systemet bygger på enbart åtta frågor fördelat på två instrument, ORS-SRS, fyra ställer man i början, ORS, och fyra i slutet, SRS. Mer om FIT, artikel från tidningen Omtanke, nr 8, 2018, här.

Bästa beskrivningen av FIT på Svenska hittar du i manualen som är utgiven på Studentlitteratur. Där finns också alla referenser till både den forskning som FIT bygger på och forskning om FIT.

Du kan kostnadsfritt ladda ner instrumenten för personligt bruk på Scott Millers hemsida. När du skriver in en användare försvinner priset och du får helt gratis utan förpliktelser ORS-SRS hemskickat i en komprimerad fil med alla språk och varianter.

ICCE, International Center for Clinical Excellence är ett gratis online nätverk dedikerat till att förbättra behandling med hjälp av FIT, som även finns på Facebook.

 

Om du jobbar med FIT så gå omgående med i vårt Svenska FIT-nätverk!

Jag har jobbat med FIT sedan 2000-talets början, var med och startade ICCE 2009, ansvarig för ICCEs världskonferens i Östersund 2018 och har ihop med Gunnar Lindfeldt utbildat under många år oftast i kombination med lösningsfokus. Jag har de sista åren spenderat mycket tid på att fundera hur man bäst ska använda FIT på HVB och hur en riktigt bra utbildning ska se ut. Det var 2000-2014 en del av Älgeredskollektivets utvärdering, där vi i perioder använde OQ istället för ORS. Det var även en viktig del av mitt jobb på Vision HVB 2015-18.

EGEN UTBILDNING

2006 grundutbildning med Scott Miller, sedan advanced, training of trainers, implementation, supervision, professional development med ICCE samt regelbundna olika kurser, workshops och konferenser på årlig basis sedan 2004, utbildare sedan 2014, omcertifierad senast 2023.

ADAD, är ett intervjusystem baserat på ASI, anpassat till Svenska förhållande av Statens intuitions Styrelse, SiS, för screening, behandlingsplanering och utvärdering av ungdomsvård. ADAD rekommenderas av socialstyrelsen och är idag det mest spridda instrumentet inom svensk ungdomsvård. Systemet bygger på tre längre intervjuer; en vid vårdens början, en när den avlutas och en uppföljning efteråt.

Du hittar en bra film, formulär, manual och mycket annat matnyttigt kring ADAD på Learning Transfer

Mer om Råbe & Kobberstads datastöd Net-Klient

Socialstyrelsen om ADAD

ADAD är bra men det behöver uppdateras - Du hittar uppropet om uppdatering här

SiS om ADAD

Jag har, bland de första utanför SiS, använt ADAD sedan 1996, utbildat intervjuare sedan 1998 och utbildat utbildare sedan 2002. Jag har även varit med och utvecklat formulären och är godkänd av såväl SiS, ADAD-ADAD2, ADAD-nätverket som Arlene Terras-Utada, skaparen av instrumentet, att utbilda både intervjuare och utbildare.


Är även kursansvarig för de högskoleutbildningar i ADAD på 4,5p som Sköndal erbjuder, bland annat i samarbete med Stockholms Stad 2018-19. ADAD var 1997-2014 en viktig del av Älgereds-kollektivets utvärdering. ADAD var även en stor del av mitt jobb på Vision HVB 2015-18. Har samarbetat med Råbe & Kobberstad sedan 1998.

UTBILDNING

1996 Intervjuarutbildning, 1996-2004 deltog i SiS ADAD-utveckling, 1998 stöd att utbilda intervjuare utanför SiS, 2002 Utbildarutbildning m. Arlene Terras i Amsterdam, 2003 SiS utbildar-utbildning, 2007 var med och grundade det numera nerlagda Svenska ADADnätverket, i styrelsen, 2007– 2017 ordförande i 9 år, regelbundet deltagande och arrangerande av forskningsprojekt, utveckling, workshops och konferenser sedan 1996.

HVB

Hem för vård eller boende är ett yrkesmässigt drivet hem som erbjuder boende, vård och behandling. Älgeredskollektivet 1976-2014 var ett HVB, ett behandlingshem för högstadieungdomar med svåra sociala problem; missbruk, kriminalitet, våldstendenser och diverse neuropsykiatriska diagnoser. Förändringsarbetet var baserat på vetenskapligt underbyggda metoder främst familjearbete, LiP och KBT men även Hasselapedagogik. Vardagen byggde på en fast struktur med skola/arbete, aktiviteter, social fostran, ledarutbildning och familjearbete likväl som olika mer direkta individuella behandlingsinsatser. Älgered var precis som Hassela, en gång i tiden, baserat på medlevarskap. Det innebär att alla som jobbade också bodde och hade sitt hem på kollektivet. Både i den stora BAK-utvärderingen och i Stockholms Stad egna utvärdering fick Älgered exceptionellt bra resultat.


Jag hade förmånen att jobba som medlevare på Älgered 1990-2015, de sista 17 åren som delägare, VD och tillståndsbärande föreståndare. Alla som jobbade på Älgered var i tjänst dygnet runt i fem veckor för att sen vara lediga i två veckor. Älgered var ett AB men drevs som ett kooperativ där alla beslut togs i konsensus, en anställd, en röst. Att bo och arbeta som medlevare ställer höga krav på individen. Att ständigt stå som förebild, vara fostrande, tillgänglig och stödjande och ändå kunna i utsatta situationer visa prov på handlingskraft, empati och förmåga att lösa konflikter, helst innan de uppstår. Älgered valde därför också att satsa mycket tid och pengar på högkvalitativ regelbunden handledning, utbildning, personalvård, utvärdering och kvalitetssäkring. Under 2015-18 har jag jobbat som utbildningschef på Vision HVB. Det är en litet familjeägd vårdkedja specialiserat främst mot psykiatri med ett antal olika HVB, halvägshus, utslussningslägenheter och familjehem. Här var min uppgift främst att utbilda och handleda personalen, bland annat så höll jag i två omfattande BASS-utbildningar. Mina nästan trettio år på HVB, speciellt då 25 år som medlevare och 20 år som föreståndare, har lärt mig otroligt mycket om människor, behandling, grupper och ledarskap. Kunskaper som jag gärna vill förmedla till nya föreståndare och HVB-personal.

UTBILDNING

Medlevare, Föreståndare, Tillståndsbärare och Delägare på Älgeredskollektivet 1990-2015 med lösningsfokuserad och systemisk handledning, Socionom 1993-1996, övrig utbildning se CV, 2015-2018 Utbildningschef m.m. på Vision HVB

Familjearbete

Familjearbete är ett diffust begrepp och kan innefatta en mängd olika slags arbeten och åtgärder och det är därför viktigt att definiera vad som avses. Det familjearbete som Älgeredskollektivet utvecklade med början 1990, i tätt samarbete med Geza Patkai, stod på en systemisk och lösningsfokuserad grund. All behandling på Älgered skedde tillsammans och i samråd med de biologiska föräldrarna. Vi tog oavsett LVU aldrig emot ungdomar om vi inte hade ett löfte om föräldrarnas fulla aktiva stöd. Föräldrarna kom regelbundet till kollektivet under hela placeringen och under långa perioder även bodde tillsammans med oss och ungdomarna på kollektivet. Vi erbjöd även föräldrasamtal och föräldrautbildning både i Stockholm och på Älgered.


Jag hade förmånen att, under handledning av Geza Patkai, få ansvara för Älgeredskollektivet familjearbete; behandlingsupplägg, familjesamtal och familjeutbildning 1990 - 2014. Under den tiden ändrade vi hela Älgereds upplägg för att verkligen garantera föräldrarnas maximala samarbete. Kollektivet kunde i bästa fall bli en bra parantes för de placerade ungdomarna, föräldrarna däremot har man livet ut. Bland annat jobbade vi med regelbundna UGL-liknande föräldrautbildningar i internatform.

UTBILDNING

1992 Systemisk terapi, 20 poäng, med Geza Patkai & Björn Wrangsjö, Handledning enskilt och i grupp med Geza Patkai 1990-2013, 2011-2015 handledning med Ulf Korman. Jobbat med systemiskt familjearbete och föräldrautbildning på Älgered 1990-2014.

Ledarskap, UGL, SDI

Vi är alla ledare för någon, om inte annat för oss själva. Föräldraskapet och uppfostran är sannolikt många gånger en av de svåraste formerna av ledarutbildning. Försvaret har lagt ner mycket, tid, pengar och resurser på att utveckla ledarskap och ledarskapsutbildning. Hassela byggde mycket av sin behandling kring sin egen variant på militärens ledarutbildning ihop med Ulf Nilssons idéer. Älgered utvecklade under åren sin egen variant med utgångspunkt från Hasselautbildning där vi moderniserade deras utbildning och inkluderade tankar ifrån ett lösningsfokuserat ledarskap, KBT och systemteori men även det senaste från den nya militära ledarutbildningen.
Jag har i olika former jobbat med ledarskap och grupper sedan slutet på 70-talet. Inom folkrörelserna, elevråd, militären, fackföreningar och sedan under 25 år som medlevare. Jag tror på ett tydligt, öppet och demokratiskt ledarskap för att på bästa sätt använda en grupps alla resurser.

UTBILDNING

Reservofficersutbildning Lv4 1983-85, Utveckling av Grupp och Ledarskap 1985 – t.v. 1985 UGL, 2002 FUGL, 2004 HUGL, 2005 Godkänd UGL-handledare, 2006 SDI-handledare, 2008 godkänd handledare för UGL 2008, regelbundet deltagande i workshops och konferenser sedan dess, Strenth Deployment Inventory 1985 SDI, 2006 Godkänd SDI-handledare, 2009 godkänd SDI feedback, 2017 UL med Lysande Utsikter

waitong_symbol_röd-01.png

Waitong Utbildning

Monbijougatan 14d 2tr

21153 Malmö

Telefon: 070-295 24 99

E-post: niklas@waitong.se

Webbsida: www.waitong.se

bottom of page