top of page
Waitong Utbilding logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waitong Utbildning är ett Malmöbaserat kunskapsföretag som erbjuder olika former av skräddarsydda streamade och arbetsplatsförlagda uppdragsutbildningar, handledning, coachning och brevkurser över hela Sverige, streaming, IRL och olika hybrider. Prislista härAlla priser är exklusive moms. 

Jag erbjuder kontinuerligt digitala brevkurser, diplomutbildningar i FIT & ADAD 

distansutbildningar on demand. Garanterat helt smittsäkra, mycket prisvärda, bra för miljön och smidiga. Börja när du vill, jobba i din egen takt, när och var det passar dig! 

Alla utbildningar och event anmälan till mig

helst via min anmälningsblankett. 

 

Alla priser är exklusive moms om inget annat tydligt uppges.

Distansutbildningarna streamas med Zoom. Om du är ovan med Zoom eller streaming  så hittar du instruktioner och tips som Smart-utbildning har tagit fram här.

HVB &.jpeg

På mina egna utbildningar går det att avanmäla sig fram tills den sista

anmälningsdagen mot en administrationsavgift på 200kr/deltagare (+ moms)

därefter enbart pengarna tillbaka om platsen går att sälja till någon annan.

Öppna event HT 2024 

Alla priser är alltid exklusive moms, anmälan via blankett, mer info längre ner.

27/8 FIT Nybörjare & Nyfikna, Gratis 2h
6/9 Svenskt FIT-nätverksmöte, Stockholm och streaming
7-22/10 FIT med poäng på Marie Cederschiöld Högskola i Stockholm
16/10 HVB-nätverksmöte, streamat, gratis, mer info i augusti
(27/8) 17/10 - 10/12 FIT streamad Diplomutbildning
4-6/11 Högskoleutbildning för HVB & SiS, i Stockholm, MCHS
Mer info nedan
Jag erbjuder även digitala brevkurser on demand, diplomutbildningar i FIT och ADAD. Börja när du vill och jobba sen helt i din egen takt.

FIT för Nybörjare & Nyfikna, Gratis Introföredrag, 27/8 10.00-12.00

 

Är du nyfiken på FIT, Feedback Informed Treatment?

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?

Vill du bli effektivare?

Vill du bli bättre på feedback, brukarmedverkan och relation?

Kommer du regelbundet i kontakt med FIT; ORS-SRS och känner att du vill veta mer om vad det är, nyttan och begränsningarna?

Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att få lite mer insyn i vad FIT är och hur det kan användas.

 

FIT för nybörjare och Nyfikna; Om FIT:s grunder, nyttan, fördelar, nackdelar, olika användningsområde samt lite kort om hur man gör för att komma igång, Gratis Introföredrag, två timmar streamat via Zoom, 27/8 10.00-12.00.

Introt blir mycket bättre för alla om alla är med hela tiden och då uppkopplad med både namn, ljud och bild. Det blir bättre om det är mer interaktiv och om alla deltar aktivt! Vi kommer dessutom sannolikt jobba en del med olika breakoutrooms och diskussioner i mindre grupper så att alla kommer till tals. Mötet är streamat med Zoom, om du är ovan så hittar du en bra enkel beskrivning av själva Zoomandet från Smart-utbildning här

 

Sista anmälningsdag 20/8, max antal 100 deltagare, anmälan på mail till niklas@waitong.se

 

Pris: Gratis men precis som hos läkaren så debiteras 500 kr för anmäld plats som inte används eller är avanmäld.

 

FIT är ett evidensbaserat system för att mäta effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det är ett förhållningssätt för att utvärdera och öka behandlarens effektivitet oavsett yrke, arbetsplats och metod. FIT är uppbyggd kring Amerikanska Psykologi Föreningens, definition för evidensbaserad praktik. Genom att integrera den bästa forskningen med kontinuerlig koll på patienternas mående, resultat och deras bild av den terapeutiska alliansen så kan vi justera den pågående vården för att uppnå bästa möjliga resultat. Systemet bygger på enbart åtta frågor fördelat på två instrument, ORS-SRS, fyra ställer man i början, ORS, och fyra i slutet, SRS.

 

Om du har grundutbildning och jobbar med FIT då kommer den dag sannolikt dessvärre inte tillföra mycket. Detta är varken en grundutbildning eller en booster men däremot ett utmärkt tillfälle för att, utan kostnad, lära dig lite mer om FIT, bland annat fär att kunna avgöra om du eller din enhet senare vill gå en grundutbildning. ​Jag erbjuder samma program 26/4 fast då enbart en timme, innehållet är till väldigt stor del det samma så man bör nog välja dag hellre än att kombinera dem. Med detta sagt så är ändå givetvis alla som vill och kan delta givetvis hjärtligt välkomna vi bägge tillfällena!

Sista anmälningsdag 20/8!

Anmälan till mig

 

FIT-nätverksdag 6/9 med Dr Scott Miller

Samskapande - Öppen - Gratis!

Stockholm & Streaming

MiddagSöders Hjärta

 

Waitong Utbildning har nu tillsammans med Svenska FIT-nätverket och e-stöd på Liljeholmsberget den stora äran att bjuda in alla erfarna FITeratis, chefer och forskare till vårt sjunde nätverksmöte 6/9 09.00-16.00 i Stockholm eller streaming, frivillig middag efterät;

 

Dagen är gratis, men eventuell lunch, AW och middag betalar du själv, begränsat antal platser. Anmälan är nu öppenSista anmälningsdag är 28/8.

 

Mer information, program och anmälan på Nätverkets sida!

 

På programmet finns bland annat en live intervju med Scott Miller, Fortes forskningsprojekt om FIT i socialtjänsten, nästa ACE-konferens!

 

Har du förslag, önskemål eller något du vill ta upp - så hör av dig - Om du vill vara med och jobba med konferens och program - så hör av dig – Undrar du över något - så hör av dig!

Dagen är för oss som jobbar med FIT och har en grundutbildning inom FIT; behandlare, chefer och forskare. Om du mer är nybörjare och nyfiken så ser vi hellre att du är med på min kostnadsfria, streamade info för nybörjare 27/8. Mer info och anmälan (innan 20/8) på waitong.se

 

Mer info om nätverksdagen kommer succesivt på Nätverkets hemsida

7-22/10 FIT på Marie Cederschiöld Högskola, Stockholm. 

Sveriges första högskoleutbildning i FIT, Feedback Informed Treatment, 7-8/10 + 22/10 på plats i Stockholm. Detta är en kurs du behöver om du ska börja jobba med FIT och verkligen vill förstå och behärska grunderna, forskningsstödet, praktiken, ORSSRS och även lite om Deliberate Practise, DP.

FIT, är ett metodneutralt evidensbaserat kvalitetssäkringssystem och förhållningssätt för att mäta och förbättra effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det bygger på enbart åtta enkla frågor fördelat på två instrument, ORS och SRS, Outcome Rating Scale och Session Rating Scale. Fyra frågor ställs i början för att mäta effekt, funktionsnivå och mående, ORS. Därefter ställs fyra frågor i slutet för att mäta relation och kundnöjdhet, SRS. ORS-SRS finns med i Socialstyrelsens metodguide.

Systemet är utvecklat av Dr Scott Miller och ICCE, International Centre for Clinical Excellence och har funnits i Sverige sedan tidigt 2000-tal. Det använd idag över hela världen och inom alla former av samtalsbaserat förändringsarbete; terapi, behandling, heldygnsvård och myndighetsutövning.

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?

Vill du bli effektivare?

Vill du jobba evidensbaserat?

Vill du bli bättre på feedback, brukarmedverkan och relation?

Då är FIT något för dig!

 

Mer om FIT både ovan (FIT för nybörjare & Nyfikna) och på min metodsida. Kursen kan med fördel kombineras med att mjukstarta med FIT för nybörjare & nyfikna 27/8, se ovan.

Kursen är en uppdragsutbildning med fyra poäng som arrangeras av MCHS med mig som lärare. Mer info, pris och anmälan på deras hemsida. Sista anmälningsdag är 30/8. Om du är intresserad men inte kan gå denna gång, gör då gärna en intresseanmälan.

 

16/10 18.00-20.00 HVB-nätverksdag, streamad & gratis

 

Ett både billigt och bra sätt att förbättra sin verksamhet är nätverkande. Boka därför kvällen 16/10 18.00-20.00 redan nu! Då kommer vårt informella HVB-nätverket ha ännu ett streamat möte. Temat denna gång är HVB och forskning. Klar redan är att en av gästerna är forskaren Peter Andersson från Socialhögskolan i Stockholm.

 

Mer information, inbjudan och länk kommer till hösten.

 

Om du har tankar och önskemål så hör av dig!  

 
FIT streamad Diplomutbildning 17/10, 18/11 & 10/12 

 

Detta är den kurs du behöver om du ska börja jobba med FIT och både vill förstå och behärska grunderna, praktiken, ORSSRS och även lite om Deliberate Practise, DP.

 

Mer om FIT både ovan (FIT för nybörjare & Nyfikna) och på min metodsida.

 

Först en frivillig uppstart 27/8, se ovan. Sedan tre dagar, 17/10, 18/11 och 10/12, med 4 timmar via Zoom varje dag, 10.00-15.00, och hemuppgifter mellan gångerna. Kursen motsvarar en IRL tredagars diplomutbildning med hemuppgifter, beräknad total tidsåtgång inklusive hemuppgifter ca 20–30 timmar.

Kursen blir mycket bättre för alla om alla är med hela tiden och då uppkopplad med både namn, ljud och bild. Det blir bättre om det är mer interaktiv och om alla deltar aktivt! Vi kommer dessutom sannolikt jobba en del med olika breakoutrooms och diskussioner i mindre grupper så att alla kommer till tals. Kursen är streamat med Zoom, om du är ovan så hittar du en bra enkel beskrivning av själva Zoomandet från kollegerna på Smart-utbildning här

 

Efter godkänd utbildningen kommer deltagarna få diplom och ha tillräckliga både teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt använda FIT; ORS-SRS i klientarbete. Om du tvekar ifall kursen är något för dig då är 26/4 eller 27/8 utmärkta tillfälle att utan kostnad prova på FIT.

I kursen ingår också en timmes personlig FIT-handledning via Zoom. Kursbok är ”FIT-manualen” och ”Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale”. Dessutom så ingår tillgång till en egen digital kunskapsbank.

Sista anmälningsdag 1/10! Max antal deltagare är 20 st, lägsta antal är tre personer. 

Pris: 5900 kr + moms. 

Anmälan till mig

4-6/11 Högskoleutbildning för personal vid HVB & SiS, Stockholm 

På behandlingshem, HVB och SiS, så är personalen den viktigaste tillgången. De unga tillbringar en stor del av dygnets timmar tillsammans med personalen vilket ställer höga krav på de yrkesverksammas kompetens, bland annat när det gäller att kunna se och möta den unges behov av bland annat närhet, stöd och omsorg. Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i flera rapporter och utredningar påtalat vikten av att personalen har en adekvat kompetens. Läs mer mchs.se/hvb

Med mig som kursansvarig och bland annat forskaren Johan Assarsson som gästföreläsare.


Efter att ha jobbat 30 år på HVB så vill jag gärna att fler ska få nytta av min erfarenhet och det som jag har lärt mig under åren.

Hela vårdkedjan måste bli bättre; Utredningar, placeringar, behandling och eftervård! Men även grundutbildningar, vidareutbildning och handledning måste bli bättre!

Vi måste bli bättre på att lära oss av både forskning och varandra!

Kursen bygger på en kombination av nyfikenhet, praktiska erfarenheter, ny forskning och nätverkande. Precis så jag, tillsammans med mina kamrater, en gång i tiden utvecklade och gjorde Älgeredskollektivet till ett HVB och medlevarskapskollektiv vi verkligen kunde vara stolta över.

Tillsammans med bland annat forskaren Johan Assarsson och gruppdeltagarna vill jag inspirera och sprida kunskap

Kursen är en uppdragsutbildning på plats i Stockholm med fyra högskolepoäng poäng. Kursen arrangeras av MCHS, Marie Cedershciöld Högskola med mig som lärare.

 

Mer info, pris och anmälan på deras hemsida. Sista anmälningsdag är 4/10. Om du är intresserad men inte kan gå denna gång, gör då gärna en intresseanmälan.

Utförligare information om utbildningarna:

Allmänt om kurserna där Waitong Utbildning är arrangör:

Priserna är exklusive moms. 
 

Anmälan; betalning i samband med anmälan, absolut senast sista anmälningsdagen, vi skickar faktura. Observera att anmälan är bindande men går att överlåta till annan deltagare. Mot en administrationsavgift på 200kr/deltagare går det även bra att fram till sista anmälningsdagen avanmäla och få pengarna tillbaka. Kursavgiften för deltagare som avanmäler sig efter sista anmälningsdagen återbetalas enbart om platsen säljs till någon annan. Maila deltagar-information och faktureringsuppgifter i samband med anmälan så skickar jag en faktura, använd gärna denna anmälningsblankett, skicka till niklas@waitong.se

.
Alla priser är exklusive moms. Betalning mot faktura, 30 dagar, i samband med anmälan till Waitong Utbildning på bankgiro 807-4577 senast på sista anmälningsdagen. Märk det med vilken kurs, vilka som ska gå och faktureringsuppgifter, använd gärna blanketten. Jag tar även Swish, 070 2952499

waitong_symbol_röd-01.png

Waitong Utbildning
Monbijougatan 14d 2tr

211 53 Malmö

Telefon: 070-295 24 99

E-post: niklas@waitong.se

Webbsida: www.waitong.se

bottom of page