top of page

arbetar aktivt för ett klientcentrerat pragmatiskt resultatstyrt feedbackbaserat och demokratiskt perspektiv inom vård och behandling. 

Waitong Utbildning logo

verkar för att klienternas röst ska både höras och räknas. Klienten måste få huvudrollen i sin behandling.

Waitong Utbildning logo

vill verka för att stärka behandlingsassistenternas och golvfolkets utbildning. En kedja brister på den svagaste länken.

Waitong Utbildning logo

Affärsidé

Waitong Utbildning arbetar med behandling, utvärdering och ledarskap utifrån ett klientcentrerat perspektiv och erbjuder olika former av utbildning, handledning och coachning över hela Sverige.

VI INOM HVB, övrig socialtjänstbaserad vård, terapi och psykiatri förväntas hela tiden att förbättra den vård vi erbjuder samtidigt som vi de facto oftast får allt mindre resurser. Vi måste därför bli effektivare och här kan mina erfarenheter vara till hjälp för andra speciellt då kanske mina kunskaper om FIT och ADAD. Waitong Utbildning erbjuder etiskt försvarbara demokratiska realistiska och idag inte helt oviktigt, mycket prisvärda möjligheter till snabba förbättringar.

WAITONG UTBILDNING vill bidra till att effektivera vården genom att sprida ett tankesätt baserad på ökad feedback, brukarmedverkan och inflytande från forskning. Jag är Socionom med 30 års erfarenhet från HVB, ungdomsvård, missbruksvård och socialtjänst. Jag har jobbat med människor i hela mitt vuxna liv. Hela tiden har jag haft förmånen att få regelbunden kvalificerad handledning, vidareutbildning och tid för reflektion. Nu vill jag göra en insats och kunna ge igen det jag har fått lära mig. Jag vill bidra till att effektivera vården främst genom att sprida kunskaper om FIT och ADAD.

FIT, Feedback Informed Treatment, är ett evidensbaserat system för att mäta effekten och kundnöjdheten på gjorda insatser inom vården med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det är ett förhållningssätt för att utvärdera och öka terapeuten/behandlarens effektivitet oavsett yrke, arbetsplats och metod. FIT är uppbyggd kring Amerikanska Psykologi Föreningens, definition för evidensbaserad praktik. Genom att integrera den bästa forskningen med kontinuerlig koll på patienternas mående och deras bild av den terapeutiska alliansen så kan vi justera den pågående vården för att uppnå bästa möjliga resultat. Systemet bygger på enbart åtta frågor fördelat på två instrument, ORS-SRS, fyra ställer man i början, ORS, och fyra i slutet, SRS.

ADAD, ADolecent Abuse Dialogue, är ett intervjusystem framtaget av Statens intuitions Styrelse, SiS, för screening, behandlingsplanering och utvärdering av ungdomsvård. ADAD rekommenderas av socialstyrelsen och är idag det mest spridda instrumentet inom svensk ungdomsvård. Systemet bygger på tre längre intervjuer en vid vårdens början, en när den avlutas och en uppföljning efteråt.

Miljöpolicy

Waitong Utbildning ska verka för en bättre värld genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess påverkan på människor och miljö.

Vi strävar hela tiden efter att hålla vår miljöpåverkan så låg som möjligt och att arbeta så miljömässigt hållbart som möjligt.

Vi försöker framför allt att så ofta som möjligt åka kollektivt och främst då med tåg.

Vi verkar aktivt för att sprida kunskap och medvetenhet kring miljö- och rättvisefrågor.

Vi erbjuder oftast ett streamat alternativ eller kommer ut till kunden för att man ska kunna hålla ner på resandet.
bottom of page