waitong_symbol_röd-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan

"Vad är FIT 23/8", "FIT för nybörjare 7/9" och  "FIT tredagars Streamad Diplomutbildning 28/9-29/11" anmälan direkt till Journal Digital

18-19/10 + 15/11 FIT-Diplomutbildning i Kristianstad anmälan direkt till SMART-Utbildning

Övriga utbildningar och event anmälan till mig

via min anmälningsblankett. 

 

Alla priser är exklusive moms om inget annat tydligt uppges.

Distansutbildningarna streamas med Zoom. Om du är ovan med Zoom eller streaming  så hittar du instruktioner och tips som Smart-utbildning har tagit fram här.

FIT-konsultation med Scott Miller!

Waitong Utbildning kan tillsammans med Gunnar Lindfeldt stolt presentera:

En unik IRL FIT-konsultation i höst med metodens grundare Dr Scott Miller i Stockholm, liten exklusiv grupp, enbart avancerade användare.

Enbart inbjudan men om du inte har fått en inbjudan och borde fått det - så hör av dig till mig, niklas@waitong.se

Ny kurs 12/10 10.00-12.00 FIT för nybörjare, gratis intro, streaming! 

 

Med Journal Digital, FIT-utbildning 28/9-29/11

Till hösten så kommer vi ha en gemensam streamad FIT-diplomutbildning, mer info nedan. 

Med SMART, FIT-utbildning i Kristianstad

Till hösten så kommer vi ha en gemensam FIT-utbildning 18-19/10 + 15/11 IRL i Kristianstad. 

mer info nedan. 

Utbildningar i Höst 

FIT-konsultation med Scott Miller!

Waitong Utbildning kan tillsammans med Gunnar Lindfeldt stolt presentera:

En unik IRL FIT-konsultation i höst med metodens grundare Dr Scott Miller i Stockholm, liten exklusiv grupp, enbart avancerade användare.

Enbart inbjudan men om du inte har fått en inbjudan och borde fått det - så hör av dig till mig, niklas@waitong.se

23/8 13.00- 16.00 Vad är FIT? - En halvdags streamad introduktion till FIT, med Journal Digital 

Är du nyfiken på FIT, Feedback Informerad Terapi, Brukarinflytande, resultat och allians?

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?

Kommer du regelbundet i kontakt med FIT och känner att du vill veta mer om vad det är, nyttan och begränsningarna?

Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att få lite mer insyn i vad FIT är och hur det kan användas.

Om du har grundutbildning och jobbar med FIT då kommer den dag sannolikt inte tillföra mycket. Det är varken en grundutbildning eller en booster men däremot ett utmärkt tillfälle för att, mot en låg kostnad, avgöra om du vill gå en grundutbildning. Anmäler du dig till en av mina diplomutbildningar inom ett år så drar jag av hela denna avgift.

Samarrangemang med Journal Digital, JD, som erbjuder datastöd till FIT integrerat i deras journalsystem.

Mer om FIT på Socialstyrelsens hemsida i metodguiden

Introföredrag, via Zoom, 23/8 13.00-16.00.

Sista anmälningsdag 20/8

Pris: 595 kr + moms, gratis för JD-användare. Anmäler du dig till en av mina diplomutbildningar i FIT; IRL, streaming eller digital brevkurs, inom ett år så drar jag av hela avgiften. 

Anmälan till JD

7/9 10.00-12.00 FIT för nybörjare, gratis intro, streaming, med Journal Digital

Är du nyfiken på FIT, Feedback Informerad Terapi, Brukarinflytande, resultat och allians?

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?

Kommer du regelbundet i kontakt med FIT och känner att du vill veta mer om vad det är, nyttan och begränsningarna?

Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att få lite mer insyn i vad FIT är och hur det kan användas.

Om du har grundutbildning och jobbar med FIT då kommer den dag sannolikt dessvärre inte tillföra mycket. Detta är varken en grundutbildning eller en booster men däremot ett utmärkt tillfälle för att, utan kostnad, avgöra om du vill gå en grundutbildning.

Samarrangemang med Journal Digital, JD som erbjuder datastöd till FIT integrerat i deras journalsystem.

Mer om FIT på Socialstyrelsens hemsida

Introföredrag, via Zoom, 7/9 10.00-12.00.

Sista anmälningsdag 1/9

Pris: Gratis, max 10 deltagare från samma arbetsplats, max 100 deltagare, ej använd plats debiteras med 500 kr.

Anmälan till JD

28/9-29/11 10.00-15.00 FIT tredagars Streamad Diplomutbildning med Journal Digital

Efter utbildningen kommer deltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att använda FIT; ORS-SRS i klientarbete.

Samarrangemang med Journal Digital, JD som erbjuder datastöd till FIT integrerat i deras journalsystem.

Mjukstart och intro 23/8 13.00-16.00 (eller 7/9 10.00-12.00) sen tre dagar (28/9, 26/10 och 29/11) med 4 timmar via Zoom varje dag, 10.00-15.00, samt hemuppgifter mellan gångerna.

Kursen motsvarar min tre dagars diplomutbildning IRL, beräknad total tidsåtgång inklusive hemuppgifter 20–24 timmar.

I kursen ingår också en timmes personlig FIT-handledning via Zoom.

Inga förkunskaper nödvändiga, liten grupp, minst fem, max 20 deltagare, via Zoom. 

Sista anmälningsdag 15/9

Pris: 5900 kr + moms. 

Anmälan till JD

12/10 10.00-12.00 FIT för nybörjare, gratis intro, streaming.

Är du nyfiken på FIT, Feedback Informerad Terapi, Brukarinflytande, resultat och allians?

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?

Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att helt kostnadsfritt få lite insyn i vad FIT är och hur det kan användas.

Om du har grundutbildning och jobbar med FIT då kommer den dag sannolikt dessvärre inte tillföra mycket. Detta är varken en grundutbildning eller en booster men däremot ett utmärkt tillfälle för att, utan kostnad, avgöra om du vill gå en grundutbildning. ​

Mer om FIT på Socialstyrelsens hemsida

Introföredrag, via Zoom, 12/10 10.00-12.00.

Sista anmälningsdag 1/10, Anmälan

Pris: Gratis, max 10 deltagare från samma arbetsplats, max 100 deltagare, ej använd plats debiteras med 500 kr.

18-19/10 + 15/11 09.00-16.00 FIT tredagars IRL Diplomutbildning i Kristianstad med SMART-Utbildning

Efter utbildningen kommer deltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att använda FIT; ORS-SRS i klientarbete.

Mjukstart och intro 23/8 13.00-16.00 (alternativt 7/9 10.00-12.00 eller 12/10 10.00-12.00) sen två dagar i Kristianstad 18-19/10 och därefter uppföljning och diplomering i Kristianstad 15/11 09.00-16.00, med hemuppgifter mellan gångerna, beräknad total tidsåtgång inklusive hemuppgifter 20–24 timmar.

Inga förkunskaper nödvändiga, liten grupp, minst fem, max 20 deltagare

Samarrangemang med SMART-Utbildning som även erbjuder utbildningar i MI, ÅP och KBT.

Sista anmälningsdag 15/9

Pris: 5900 kr + moms

Anmälan via Smart-Utbildnings hemsida

27/10 10.00-15.00 FIT Streamad Booster

Har du grundutbildning i FIT?

Behöver du uppdatering, påfyllning, handledning och inspiration?

Booster i en liten grupp, via Zoom, 10.00-15.00.

För att hjälpa dig att utveckla ditt FIT-arbete, nätverka och träffa andra användare.

Sista anmälningsdag 15/10

Anmälan med min blankett

Pris: 950 kr (+ moms), 50% rabatt om du har gått din grundutbildning med mig som lärare. Kom ihåg att uppge när du har gått vid anmälan.

9/11 10.00-15.00 FIT Streamad fördjupning - Grupp, familj och HVB

Har du grundutbildning i FIT?

Behöver du uppdatering, påfyllning, handledning och inspiration kring hur man kan jobba med flera i rummet; Grupp, familj och HVB?

Fördjupningsdag i en liten grupp, via Zoom, 10.00-15.00.

För att hjälpa dig att utveckla ditt FIT-arbete med många i rummet, nätverka och träffa andra användare.

Sista anmälningsdag 1/11

Anmälan min blankett

Pris: 950 kr (+ moms), 25% rabatt om du har gått din grundutbildning med mig som lärare. Kom ihåg att uppge när du har gått vid anmälan.

 

 

Jag jobbar mest med uppdragsutbildningar; på plats IRL, streaming eller hybrider, men håller ibland även egna och tillsammans med andra öppna utbildningar, se ovan. Mitt pris varierar beroende på lokal, antal och samarbetspartner. Mitt grundpris för utbildningar är ungefär  10 000kr/dag (+ studiematerial och mina omkostnader) för grupper med 10 eller färre deltagare, fr.o.m. deltagare nummer 11 tillkommer 1000kr/dag/deltagare.

 

Jag erbjuder även digitala streamade brevkurser i FIT on demand. Börja när du vill och gör sen kursen i din egen takt.

 

Alla priser är exklusive moms. Om du är intresserad av specialupplägg så hör av dig för ett förslag!


Kurserna är baserad på Scott Millers och ICCE:s system FIT och ORS/SRS för att låta klientfeedback styra samtalet. Här kan du också gratis ladda ner ORS-SRS för eget bruk och läsa om de olika datastöd som erbjuds. www.centerforclinicalexcellence.com eller www.scottdmiller.com. Waitong Utbildning samarbetar med Journal Digital. 

 

Feedback Informed Treatment – är ett system för att med feedback från klienten förbättra behandlingen. FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt där man rutinmässigt inhämtar feedback om terapeutisk allians och behandlingsresultat. För att sen använda informationen till att skräddarsy den service som erbjuds. Det är godkänt som evidensbaserad praktik av bland annat APA och SAMHSA i USA.

Varför välja FIT?

  • Det utgår från klienten.

  • Det går att använda oavsett metod, klient och arbetsplats.

  • Det är en ett evidensbaserat sätt att jobba med omfattande forskningsstöd.

  • Det utgår från att relationen behandlare-klient är det centrala.

  • Det uppfyller kravet på att behandlaren ska arbeta systematiskt med egenkontroll.

  • Det finns en komplett manual, översatt till svenska.

  • Det finns databaserat systemstöd.

  • Det finns stora databaser och cut-off rates.

  • Det är relativt enkelt att förstå och hantera.

 

Det är är inget krav men en fördel om du har en grundutbildning och/eller vana inom någon form av samtalsteknik innan du går en utbildningen i FIT.

 

Kursledare är Niklas Waitong
Niklas är socionom, lösningsfokuserad coach, av ICCE godkänd FIT-utbildare med 30 års erfarenhet av behandling, har jobbat med FIT, ORS och SRS sedan 2004.

Mina olika utbildningsalternativ

Oftast jobbar jag med arbetsplatsförlagda skräddarsydda utbildningar och handledning, utifrån dina önskemål, så hör av dig för förslag. Nedan är några möjliga varianter. Alla varianter inklusive handledning går även att få som streaming eller någon form av kombination.


FIT Diplomutbildning, två till tre dagar
En praktisk grundkurs i hur man med feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat med hjälp av ORS-SRS. Finns även som digital brevkurs on demand


FIT-Booster, 3-8 timmar

Dagen vänder sig till er som har en grundutbildningen och som behöver fräscha upp kunskaperna. 

FIT Fördjupning, en till tre dagar

Kursen vänder sig till er som jobbar med FIT, har en grundutbildningen och som vill fräscha upp och fördjupa era kunskaper, till er som ska bli ”superanvändare” samt för att förbereda för att gå FIT-Advanced. Kursen förutsätter att man har gått någon grundutbildning, att man har manualen, ”Feedback Informerad Terapi, FIT” av Scott D Miller och Bob Bertolino, och har läst den innan kursstart.

FIThandledning

För att fullt ut få nytta av en grundutbildning, implementera FIT och få full nytta av systemet så behöver du handledning. Mitt pris är 2000kr/timme, minst tre timmar.

Alla priser är exklusive moms. Mot en administrationsavgift på 200kr/deltagare går det även bra att fram till sista anmälningsdagen avanmäla och få pengarna tillbaka.

FIT-utbildningar hösten 2022 - Waitong Utbildning.jpg
waitong_symbol_röd-01.png

Waitong Utbildning

Monbijougatan 14d, 2tr

21153 Malmö

Telefon: 0702952499

E-post: niklas@waitong.se

Webbsida: www.waitong.se