waitong_symbol_röd-01.png

Scott streaming - Om att titta i efterhand!

För att underlätta så kan vi nu erbjuda möjligheten att gratis få se de pass ni är anmälda till också i efterhand, om det är av intresse så hör av er! Vi kommer att ladda upp filmen så fort vi hinner vilket innebär någon gång mellan 18.00 och 21.00 samma dag. Det tar tyvärr några timmar att ladda ner och ladda upp. Direkt det är klart kommer vi skicka ut en personlig länk och lösenord dvs någon gång samma dag några timmar efter att passet är klart. OBS för att få tillgång filmerna (dvs få personlig länk och kod skickade) så måste ni ha anmält intresse och fått en bekräftelse. I anmälan bör tydligt framgå vilka dagar det rör sig om. Man kan bara få tillgång till de pass man har betalt för. Filmerna kommer att ligga uppe fram till 25/3.

Scott blir enbart streaming 7-10/2 men diplomeringsdagarna...

Diplomeringsdagarna med Gunnar Lindfeldt och undertecknad, Niklas Waitong, preliminärt som tidigare planerat live eller streaming, alla dagar 09.00-16.00; 7/3(streaming), 8/3 (live IRL i Malmö), 10/3 (live IRL i Stockholm) och 17/3 (streaming).

 

Vi kommer 6/2 utifrån antalet anmälningar och Coronaläget bestämma om 8/3 och 10/3 blir IRL eller streaming.

 

Om vi måste göra om även 8/3 och 10/3 till streaming så kommer dag och tid fortfarande vara de samma.

 

Om ni vet att ni inte vill eller får närvara IRL då går det att redan nu kostnadsfritt omboka till streaming 7/3 eller 17/3.

 

Mer info i kalendariet!

 

 

 

Scott Miller kommer inte till Sverige i februari istället erbjuder vi streaming.         

På grund av Corona och därpå följande restriktioner så kan tyvärr inte Scott komma till Sverige därför är alla fyra dagarna med Scott nu omgjorda till streaming. Vi beklagar och ber uppriktigt om ursäkt ifall detta orsakar några problem för er!

På grund av Corona kommer tyvärr inte Scott Miller till Sverige i februari i stället erbjuder vi streaming.

 

Beroende på vilka dagar du var anmäld till så är streamingen; 7/2, 8/2, 9/2 & 10/2; Alla dagar 13.00-16.00, se nedan. Diplomeringsdagarna hoppas vi fortfarande kan bli som planerat, se nedan.

 

Undertecknad, Gunnar Lindfeldt och Scott Miller beklagar verkligen men på grund av nuvarande Coronaläge och därpå följande restriktioner så måste vi tyvärr nu för allas säkerhet göra om In Real Life, IRL-dagarna med Scott Miller 7–8/2 och 10–11/2 till streaming. Vi räknar, som sagt, med att kunna köra de olika diplomeringsdagarna som tidigare planerat, se nedan.

 

Dagarna med Scott är ett samarrangemang med Scott Miller, GL konsult, och Waitong Utbildning med ursprungligen över 650 dagsbiljetter sålda för Stockholm, Malmö och streaming. Med tanke på gruppens storlek mellan 150–250 personer varje pass har vi för att underlätta inlärning och öka engagemanget valt att dela in streamingen i fyra tretimmarspass; 7/2, 8/2, 9/2 och 10/2 alla dagar 13.00-16.00. Vi beklagar verkligen ifall detta innebär krångel för er. Som en liten kompensation så bjuder Scott in till en halvtimmes frågestund efter varje pass, 16.00-16.30. För att underlätta så kan vi även erbjuda möjligheten att titta i efterhand, om det är av intresse så hör av er.

 

Diplomeringsdagarna med Gunnar Lindfeldt och undertecknad, Niklas Waitong, preliminärt som tidigare planerat live eller streaming, alla dagar 09.00-16.00; 7/3(streaming), 8/3 (live IRL i Malmö), 10/3 (live IRL i Stockholm) och 17/3 (streaming).

Vi kommer 6/2 utifrån antalet anmälningar och Coronaläget bestämma om 8/3 och 10/3 blir IRL eller streaming.

Om vi måste göra om även 8/3 och 10/3 till streaming så kommer dag och tid fortfarande vara de samma.

Om ni vet att ni inte vill eller får närvara IRL då går det att redan nu kostnadsfritt omboka till streaming 7/3 eller 17/3.

 

Vi ser helst inte att deltagarna kommer och går utan vill att man är med på hela passet (frågestunden ej inräknad) och helst också alla pass man har anmält sig till.  Om detta av någon anledning är ett problem hör då av er.

 

Tanken är också att varje deltagare ska sitta ensam framför en egen dator för att underlätta nätverkande och förbättra grupparbetena.

 

Vi beklagar, som sagt, verkligen men ingen rår över pandemin och vill verkligen göra detta på ett säkert sätt och med kvalitet.

 

De som har betalt för följande dagar erbjuds alltså i stället streaming enligt nedanstående schema:

 

Malmö 7/2 motsvaras av 7/2 & 8/2; 13.00-16.00

Malmö 8/2 motsvaras av 9/2 & 10/2; 13.00-16.00

Diplomeringsdag som planerat IRL 8/3; 09.00-16.00

 

Stockholm 10/2 motsvaras av 7/2 & 8/2; 13.00-16.00

Stockholm 11/2 motsvaras av 9/2 & 10/2; 13.00-16.00

Diplomeringsdag som planerat IRL 10/3; 09.00-16.00

 

Streaming 10/2 motsvaras av 7/2 & 8/2; 13.00-16.00

Streaming 11/2 motsvaras av 9/2 & 10/2; 13.00-16.00

Streamad diplomeringsdag 7/3 eller 17/3; bägge dagarna 09.00-16.00

    

Ni hittar mer information på min hemsida som uppdateras allt eftersom

 

Vad vi erbjuder som kompensation för krånglet är förutom våra uppriktiga ursäkter, dels frågestunderna med Scott, dels möjligheten att även titta i efterhand. Vad jag, Waitong Utbildning, dessutom erbjuder er som kompensation är möjligheten att boka en extra uppföljningsdag (IRL eller streaming) med mig för er grupp med 50% rabatt, dvs endast 5000 kr/heldag eller 2500 kr/halvdag (+ moms, resa och logi). Om ni har bokat bägge dagarna med Scott så kan även diplomering ingå utan extra kostnad. Erbjudandet gäller fram till 1/3 och ska genomföras under 2022

 

Detta innebär också att det nu är om möjligt ännu viktigare att jag omgående, absolut senast 20/1 får korrekta mailadresser till samtliga deltagare. Är ni osäkra på vem som är anmälda eller vill ändra namn så hör av er! Vi kommer sen att efter 20/1 skicka ut mer information, länkar och lösenord till alla deltagarna.

 

Om ni inte har betalt fakturan (och sista betalningsdag har varit) så behöver det åtgärdas omgående för att ni ska ha era platser kvar, absolut senast 2/2 måste jag ha betalningen om ni ska kunna vara med på Scott. Är ni osäkra på om den är betald så hör av er!

 

Om ni vill ändra deltagarantal eller dagar så är det möjligt fram till och med 14/1. Extra platser kostar nu 1890 kr/dag/person. Om ni tar bort dagar eller personer så tillkommer dessvärre en administrationsavgift på 200 kr/person (+moms).

 

Undrar ni över något så hör av er & ännu en gång så ber vi om ursäkt för eventuellt krångel!

 

Med vänlig hälsning

Scott Miller, Gunnar Lindfeldt & Niklas Waitong

Mer info i kalendariet!

 

Jag jobbar mest med arbetsplatsförlagda utbildningar men håller ibland även egna öppna utbildningar. Mitt pris varierar beroende på lokal, antal och samarbetspartner. Mitt grundpris för utbildningar är 10 000kr/dag (+ studiematerial och mina omkostnader) för grupper med 10 eller färre deltagare, fr.o.m. deltagare nummer 11 tillkommer 1000kr/dag/deltagare. Jag erbjuder även digitala streamade brevkurser on demand. Börja när du vill och gör sen kursen i din egen takt.

 

Alla priser är exklusive moms. Om du är intresserad så hör av dig för en offert!


Kurserna är baserad på Scott Millers och ICCE:s system FIT och ORS/SRS för att låta klientfeedback styra samtalet. Här kan du också gratis ladda ner ORS-SRS för eget bruk och läsa om de olika datastöd som erbjuds. www.centerforclinicalexcellence.com eller www.scottdmiller.com. Waitong Utbildning samarbetar med Journal Digital. 

 

Feedback Informed Treatment – är ett system för att med feedback från klienten förbättra behandlingen. FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt där man rutinmässigt inhämtar feedback om terapeutisk allians och behandlingsresultat. För att sen använda informationen till att skräddarsy den service som erbjuds. Det är godkänt som evidensbaserad praktik av bland annat APA och SAMHSA i USA.

Varför välja FIT?

  • Det utgår från klienten.

  • Det går att använda oavsett metod, klient och arbetsplats.

  • Det är en ett evidensbaserat sätt att jobba med omfattande forskningsstöd.

  • Det utgår från att relationen behandlare-klient är det centrala.

  • Det uppfyller kravet på att behandlaren ska arbeta systematiskt med egenkontroll.

  • Det finns en komplett manual, översatt till svenska.

  • Det finns databaserat systemstöd.

  • Det finns stora databaser och cut-off rates.

  • Det är relativt enkelt att förstå och hantera.

 

Det är är inget krav men en fördel om du har en grundutbildning och/eller vana inom någon form av samtalsteknik innan du går en utbildningen i FIT.

 

Kursledare är Niklas Waitong
Niklas är socionom, lösningsfokuserad coach, av ICCE godkänd FIT-utbildare med 30 års erfarenhet av behandling, har jobbat med FIT, ORS och SRS sedan 2004.

Mina olika utbildningsalternativ

Oftast jobbar jag med arbetsplatsförlagda skräddarsydda utbildningar och handledning, utifrån dina önskemål, så hör av dig för förslag. Nedan är några möjliga varianter. Alla varianter inklusive handledning går även att få som streaming eller någon form av kombination.


FIT Diplomutbildning, två till tre dagar
En praktisk grundkurs i hur man med feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat med hjälp av ORS-SRS. Finns även som digital brevkurs on demand


FIT-Booster, 3-8 timmar

Dagen vänder sig till er som har en grundutbildningen och som behöver fräscha upp kunskaperna. 

FIT Fördjupning, en till tre dagar

Kursen vänder sig till er som jobbar med FIT, har en grundutbildningen och som vill fräscha upp och fördjupa era kunskaper, till er som ska bli ”superanvändare” samt för att förbereda för att gå FIT-Advanced. Kursen förutsätter att man har gått någon grundutbildning, att man har manualen, ”Feedback Informerad Terapi, FIT” av Scott D Miller och Bob Bertolino, och har läst den innan kursstart.

FIThandledning

För att fullt ut få nytta av en grundutbildning, implementera FIT och få full nytta av systemet så behöver du handledning. Mitt pris är 2000kr/timme, minst tre timmar.

Alla priser är exklusive moms. Mot en administrationsavgift på 200kr/deltagare går det även bra att fram till sista anmälningsdagen avanmäla och få pengarna tillbaka.

waitong_symbol_röd-01.png

Waitong Utbildning
Tumlaregränd 1
22651 Lund
Bankgiro: 807-4577

Telefon: 0702952499

E-post: niklas@waitong.se

Webbsida: www.waitong.se