top of page
waitong_symbol_röd-01.png

Marsrea! - Waitong Utbildning har marsrea - 25% på alla bokningar som görs under mars månad oavsett när jobbet utförs, förutsatt att det också faktureras i mars; höstens kurser, distansutbildningar, brevkurser, handledning, booster, coachning och utbildning.

Uppge koden "marsrea" vid bokning.

Varför FIT?

 

Anmälan

Alla olika utbildningar och event anmälan till mig

helst via min anmälningsblankett. 

Alla priser är exklusive moms om inget annat tydligt uppges.

Distansutbildningarna streamas med Zoom. Om du är ovan med Zoom eller streaming  så hittar du instruktioner och tips som Smart-utbildning har tagit fram här.

FIT-Utbildningar & event

26/9 FIT, Gratis streamad nybörjarinfo​

Är du nyfiken på FIT, Feedback Informed Treatment?

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?

Vill du bli effektivare?

Vill du bli bättre på feedback och relation?

Kommer du regelbundet i kontakt med FIT; ORS-SRS och känner att du vill veta mer om vad det är, nyttan och begränsningarna?

Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig att få lite mer insyn i vad FIT är och hur det kan användas.

Om du har grundutbildning och jobbar med FIT då kommer den dag sannolikt inte tillföra mycket. Det är varken en grundutbildning eller en booster men däremot ett utmärkt tillfälle för dig att utan kostnad avgöra om du senare vill gå en grundutbildning.

Introföredrag, streamat via Zoom, 26/9 10.00-12.00.

Sista anmälningsdag 15/9, anmälan här eller på mail till niklas@waitong.se

Pris: Gratis men precis som hos läkaren så debiteras 500 kr för anmäld plats som inte används eller är avanmäld.

(26/9) 17/10, 14/11 & 14/12 FIT streamad Diplomutbildning

Först en uppstart 26/9 på två timmar 10.00-12.00 sen tre dagar, 17/10, 14/11 och 14/12, med 4 timmar via Zoom varje dag, 10.00-15.00, samt hemuppgifter mellan gångerna. Kursen motsvarar en IRL tredagars diplomutbildning med hemuppgifter, beräknad total tidsåtgång inklusive hemuppgifter ca 20–30 timmar. Efter godkänd utbildningen kommer deltagarna få diplom och ha tillräckliga både teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt använda FIT; ORS-SRS i klientarbete. Om du tvekar ifall kursen är något för dig då är 26/9 ett utmärkt tillfälle att prova på.

I kursen ingår också en timmes personlig FIT-handledning via Zoom. Kursbok är ”FIT-manualen” och ”Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale”. Dessutom så ingår tillgång till en egen digital kunskapsbank.

Inga förkunskaper nödvändiga, liten grupp, minst fem, max 20 deltagare.

Sista anmälningsdag 7/10 men gärna innan 26/9 så att du kan vara med då eller så är du med 26/9 och bestämmer dig efteråt.

Pris: 5900 kr + moms. 

Anmälan till mig

 

Jag jobbar mest med uppdragsutbildningar; på plats IRL, streaming eller hybrider, men håller ibland även egna och tillsammans med andra öppna utbildningar, se ovan. Mitt pris varierar beroende på lokal, antal och samarbetspartner. Mitt grundpris för utbildningar är ungefär  10 000kr/dag (+ studiematerial och mina omkostnader) för grupper med 10 eller färre deltagare, fr.o.m. deltagare nummer 11 tillkommer 1000kr/dag/deltagare.

 

Jag erbjuder även digitala streamade brevkurser i FIT on demand. Börja när du vill och gör sen kursen i din egen takt.

 

Alla priser är exklusive moms. Om du är intresserad av specialupplägg så hör av dig för ett förslag!


Kurserna är baserad på Scott Millers och ICCE:s system FIT och ORS/SRS för att låta klientfeedback styra samtalet. Här kan du också gratis ladda ner ORS-SRS för eget bruk och läsa om de olika datastöd som erbjuds. www.centerforclinicalexcellence.com eller www.scottdmiller.com. Waitong Utbildning samarbetar med Journal Digital. 

 

Feedback Informed Treatment – är ett system för att med feedback från klienten förbättra behandlingen. FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt där man rutinmässigt inhämtar feedback om terapeutisk allians och behandlingsresultat. För att sen använda informationen till att skräddarsy den service som erbjuds. Det är godkänt som evidensbaserad praktik av bland annat APA och SAMHSA i USA.

Varför välja FIT?

  • Det utgår från klienten.

  • Det går att använda oavsett metod, klient och arbetsplats.

  • Det är en ett evidensbaserat sätt att jobba med omfattande forskningsstöd.

  • Det utgår från att relationen behandlare-klient är det centrala.

  • Det uppfyller kravet på att behandlaren ska arbeta systematiskt med egenkontroll.

  • Det finns en komplett manual, översatt till svenska.

  • Det finns databaserat systemstöd.

  • Det finns stora databaser och cut-off rates.

  • Det är relativt enkelt att förstå och hantera.

 

Det är är inget krav men en fördel om du har en grundutbildning och/eller vana inom någon form av samtalsteknik innan du går en utbildningen i FIT.

 

Kursledare är Niklas Waitong
Niklas är socionom, lösningsfokuserad coach, av ICCE godkänd FIT-utbildare med 30 års erfarenhet av behandling, har jobbat med FIT, ORS och SRS sedan 2004.

Mina olika utbildningsalternativ

Oftast jobbar jag med arbetsplatsförlagda skräddarsydda utbildningar och handledning, utifrån dina önskemål, så hör av dig för förslag. Nedan är några möjliga varianter. Alla varianter inklusive handledning går även att få som streaming eller någon form av kombination.


FIT Diplomutbildning, två till tre dagar
En praktisk grundkurs i hur man med feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat med hjälp av ORS-SRS. Finns även som digital brevkurs on demand


FIT-Booster, 3-8 timmar

Dagen vänder sig till er som har en grundutbildningen och som behöver fräscha upp kunskaperna. 

FIT Fördjupning, en till tre dagar

Kursen vänder sig till er som jobbar med FIT, har en grundutbildningen och som vill fräscha upp och fördjupa era kunskaper, till er som ska bli ”superanvändare” samt för att förbereda för att gå FIT-Advanced. Kursen förutsätter att man har gått någon grundutbildning, att man har manualen, ”Feedback Informerad Terapi, FIT” av Scott D Miller och Bob Bertolino, och har läst den innan kursstart.

FIThandledning

För att fullt ut få nytta av en grundutbildning, implementera FIT och få full nytta av systemet så behöver du handledning. Mitt pris är 2000kr/timme, minst tre timmar.

Alla priser är exklusive moms. Mot en administrationsavgift på 200kr/deltagare går det även bra att fram till sista anmälningsdagen avanmäla och få pengarna tillbaka.

waitong_symbol_röd-01.png

Waitong Utbildning

Monbijougatan 14d, 2tr

21153 Malmö

Telefon: 0702952499

E-post: niklas@waitong.se

Webbsida: www.waitong.se

bottom of page