top of page
  • niklas265

Ny stor unik Forsknings-studie om FIT; ORS-SRS, i Svensk Socialtjänst!

Uppdaterat: 8 juni

Malmö 240330Min goda vän sedan många år tillbaka, Magnus Johansson, postdoktor i Philip Lindners forskningsgrupp på KI och aktiv inom e-stöd, har beviljats 7,2 miljoner kronor över 4 år i Fortes projekt ”Tillämpad välfärdsforskning 2024” för att undersöka hur FIT fungerar inom svenskt socialtjänstbaserat arbete. Projektet startar till hösten och har titlen: "Empowering clients, preventing dropout and improving outcomes through routine outcome monitoring and systematic client feedback in social services."


I forskningsprojektet ingår förutom Dr Magnus Johansson, Professor Philip Lindner från Centrum för psykiatriforskning och Dr Veronica Ekström från Marie Cederschiöld högskola samt metodens skapare Dr Scott Miller från ICCE; International Center for Clinical Excellence. Undertecknad kommer från och med augusti och i fyra år framåt att jobba halvtid med projektet och då ansvara främst för utbildning, handledning och metodstöd. Utöver mig, Magnus och forskargruppen så kommer vi att också att inom kort rekrytera ytterligare två halvtider; En postdoc till forskningen och ytterligare en halvtid för att göra projektet möjligt.


Projektet ska med hjälp av FIT, Feedback Informed Treatment; ORS & SRS, förebygga avhopp och förbättra resultaten av socialtjänstens stöd- och behandlingsarbete genom att på ett systematiskt sätt kontinuerligt involvera klienterna och bättre ta till vara deras feedback.Detta är det hitintills absolut största forskningsprojektet kring att utvärdera, använda och utveckla FIT under realistiska svenska förhållande. Det är tänkt att vara en randomiserad kontrollerad studie i socialtjänstens öppenvård, beroendevård och på behandlingshem (HVB). Utöver direkta effekter av att använda FIT i det dagliga klientarbetet kommer kostnadseffektivitet, instrumentens psykometriska egenskaper och prediktionsvärde att undersökas.


Vi kommer nu också att påbörja rekryteringen av deltagande enheter. Enheterna ska arbeta inom öppenvård, beroende, HVB eller annat för studien relevant samtalsbaserat förändringsarbete. Hela eller delar av enheten får inte arbeta med FIT idag men ändå vara intresserade av att lära sig och börja med FIT inom närmaste åren så att vi kan på olika sätt randomisera klienter. Målet är att kunna rekrytera minst 20 klienter till projektet från varje deltagande enhet.

 

Från projektets sida kommer vi att stå för utbildning och handledning I FIT, digitalt stöd för FIT under projektet och vetenskaplig uppföljning av de klienter som medverkar. Vi kommer även tillfråga klienter och personal om att delta I olika intervjuer efteråt angående upplevelsen av arbetssättet.

FIT är ett evidensbaserat system för att mäta effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det är ett förhållningssätt för att utvärdera och öka behandlarens effektivitet oavsett yrke, arbetsplats och metod. FIT är uppbyggd kring Amerikanska Psykologi Föreningens, definition för evidensbaserad praktik. Genom att integrera den bästa forskningen med kontinuerlig koll på patienternas mående, resultat och deras bild av den terapeutiska alliansen så kan vi justera den pågående vården för att uppnå bästa möjliga resultat. Systemet bygger på enbart åtta frågor fördelat på två instrument, ORS-SRS, fyra ställer man i början, ORS, och fyra i slutet, SRS. Så här beskriver socialstyrelsen ORS och SRS i sin metodguide.


Vill du veta mer om FIT så erbjuder jag två gratis streamade informationsträffar för nybörjare 26/4 och 27/8 mer info på min hemsida.

 

På sikt hoppas vi att arbetssättet som utvecklas och prövas i projektet både kan hjälpa socialtjänsten att på ett praktiskt sätt arbeta i enighet med vad forskning visar och att äen bygga upp kunskap om effekterna av de egna insatserna.


Jobbar du redan med FIT? Har du gått med i Nätverket?
Varma hälsningar!


Niklas Waitong

Waitong Utbildning - Malmö

070- 2952499 

Öppna Event

27/8 FIT Nybörjare & Nyfikna, Gratis 2h

6/9 Svenskt FIT-nätverksmöte, Stockholm och streaming, mer info 

7-22/10 FIT med poäng på Marie Cederschiölds Högskola, mer info

16/10 HVB-nätverksmöte, streamat, gratis, mer info i augusti

(27/8) 17/10 - 10/12 FIT streamad Diplomutbildning

4-6/11 Högskoleutbildning HVB & SiS, 4p, mer info

Mer info och anmälan på waitong.se 


Följ gärna Waitong Utbildning på FacebookInstagram eller Linkedin


291 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page