top of page
  • niklas265

ADAD - För att få svar!

Uppdaterat: 13 maj 2023ADAD; Adolescent Drug Abuse Diagnose


Vill du öka brukarinflytandet?

Vill du bli bättre på att förstå dina klienter? Vill du göra bättre utredningar och vårdplaneringar?

ADAD för att få svar!


ADAD, ”Adolescent Drug Abuse Diagnose” eller ”ADolescent Assessment Dialogue” är en strukturerad intervju för tonåringar med problem, baserat på ASI, för utredning, screening, behandlingsplanering och utvärdering som används i hela världen. Både ADAD och ASI rekommenderas av Socialstyrelsen bland annat i deras riktlinjer för missbruksvård. ADAD är anpassat till svenska förhållande av Statens institutions Styrelse och sen av Stockholms Stad anpassat för Socialtjänsten.


Ungdomarna får genom intervjun en verklig unik möjlighet att påverka vården genom att ge en egen bild av situationen och enkelt kunna tala om vad de vill ha hjälp med. Metoden i sig tvingar verkligen behandlaren att med utgångspunkt från den unges egna ord och tankar att se hela den unges problematik och att verkligen tänka igenom alla aspekterna av hens liv.
Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering samt för uppföljning-utvärdering. Det finns tre olika intervjuer; inskrivning, utskrivning och uppföljning.


ADAD är idag det absolut mest spridda instrumentet inom ungdomsvården. Det används av SiS, otaliga HVB samt inte minst av väldigt många socialtjänster från Skåne i söder till Norrbotten i norr; Skåne, Småland, Stockholm, Malmö, Lund, Haninge, Motala, Leksand, etc. Bara Waitong Utbildning ensam har de sista åren utbildat flera hundra socialsekreterare och HVB-personal.

Jag samarbetar sedan många år med Råbe & Kobberstad som erbjuder datastöd till ADAD & ASI, Net-Klient. Du hittar en bra filmatisering av en ADAD-intervju, formulär, manual och mycket annat matnyttigt kring ADAD på deras sida Learning Transfer


Forskning, lagstiftare, Socialstyrelsen och IVO är väldigt eniga i vikten av att öka brukarinflytandet. Det är en av många orsaker till att Socialstyrelsen rekommenderar ADAD (och ASI) i sina riktlinjer för missbruksvård och nämner dem i sin metodguide.


Ett sätt att öka brukarinflytandet är att införa ADAD som ett led i att göra bättre utredningar där klientens röst verkligen har blivit hörd. Kvaliteten på utredningar är central för att vården ska fungera, placeringarna bli rätt och för att klienten ska få rätt sorts hjälp i rätt tid.


Forskningen är idag tydlig med att strukturerade intervjuer ger en mycket bättre grund för beslut än mer ostrukturerade traditionella samtal, vilket bland annat Therese Åström visar på i sin doktorsavhandling från 2016.


Jag har jobbat med ADAD sedan det kom till Sverige i mitten av 90-talet, utbildat intervjuare sedan 1998 och utbildat utbildare sedan 2002. Jag har även varit med och utvecklat formulären och är godkänd av såväl SiS, ADAD-nätverket som Arlene Terras -Utada – som skapat instrumentet – att utbilda både intervjuare och utbildare.


Waitong Utbildning jobbar mest med uppdragsutbildningar ute hos kund eller via streaming. Om du är intresserad så hör av dig för en offert. men erbjuder även kontinuerligt mina digitala brevkurser diplomutbildningar på distans, on demand. Börja när du vill, jobba var du vill, i din egen takt.


ADAD är bra men kan lätt bli ännu bättre genom en relativt enkel uppdatering. Skriv under för att ADAD ska uppdateras!


Den Babyloniska åskguden - ADAD - Livgivaren och förödaren!


Höstens streamade utbildning - Om datumen inte passar mig så finns alltid också mina digitala brevkurser - Börja när du vill - Jobba i din egen takt!


138 visningar0 kommentarer

留言


bottom of page