top of page
  • niklas265

UtvärderingUtvärdering av utbildning


Feedback, Utvärdering, Reflektion och Kvalitetssäkring - Det här är viktiga men svåra aktiviteter som bör vara ständigt pågående i all modern verksamhet men på ett sätt där resultaten hela tiden är både aktuella och relevanta för verksamheten och inte bara en byråkratisk pappersprodukt.


Det är många gånger svårt att få till dessa aktiviteter på ett naturligt sätt och när man väl får till en utvärdering så kan det vara minst lika svårt att förstå och tolka resultaten.


För mig är feedback i vardagen grunden. En öppen ärlig feedbackkultur är en förutsättning för att få en utvärdering att fungera. Det är också en förutsättning för att jag ska kunna växa och förbättras som utbildare.


Det blir en utvärdering när man organiserar insamlingen av feedback på ett sätt att det går att sammanställa, jämföra och reflektera över resultaten.


Kvalitetssäkring blir det när man sen utifrån utvärderingens resultat och reflektion kopplar olika former av handling i avsikt att förbättra och vidmakthålla kvaliteten.Utvärdering av utbildning


Jag jobbar i huvudsak med utbildning och oftast då utbildning kring just olika former av utvärdering, feedback och FIT, Feedback Informed Treatment. Det blir därför extra viktigt för mig att aktivt jobba med feedback och utvärdering på ett sådant sätt så att kursdeltagarna får exempel på det jag faktiskt försöker lära ut.


FIT är ett system för att med hjälp av klientfeedback framför allt förbättra, men också kvalitetssäkra och utvärdera samtalsbaserat förändringsarbete. Systemet använder sig av två olika instrument med vardera fyra frågor; ORS som mäter effekt och SRS som mäter relation. Du hittar en intervju med Scott Miller här.


Från FIT har jag lärt mig att man bör titta på vad forskningen säger är viktigt för utfall och sen försöka mäta de av dessa faktorer som jag själv sannolikt kan påverka. Jag har också lärt mig att man bör söka feedbacken kontinuerligt så att den kan påverka resultatet inte vänta tills allt är slut och det inte längre kan påverka mer än generellt. En tredje sak jag har med mig från FIT är att det inte får vara för många frågor. Folk orkar inte svara och man riskerar att dränkas av information.En komplett utvärdering av en utbildning bör ha tre delar;

1. Vad tyckte deltagarna om utbildningen?

2. Vad lärde de sig?

3. Vilken effekt fick utbildningen i vardagen?


Vad tyckte deltagarna om utbildningen? Jag brukar ställa tre till fem frågor elektroniskt, efter varje dag, kring engagemang, inlärning, ibland om de kan rekommendera kursen och oftast också en öppen fråga för att fånga upp alla olika former av feedback. Kanske skulle bransch, metodföreträdare och forskare kunna ta fram en standard för detta speciellt för att vi ska få ett bättre jämförelsematerial.


Vad lärde de sig? Det här tror jag att man testar och utvärderar bäst med någon form av prov som helst kanske även detta skulle vara standardiserat och användas av flera utbildare så att man kan få bättre jämförelser


Vilken effekt fick utbildningen i vardagen? Hur kommer dina klienter märka att du har gått den här utbildningen? Jag önskar att ingen kund någonsin skulle köpa en större utbildning-handlednings insats utan en välförankrad implementeringsplan, tydliga mål och en plan för hur de ska utvärdera insatsen. Det har hänt någon enstaka gång men det är inte ofta under mina snart 40 år i branschen. Här tror jag att både de som jobbar med socialt arbete och vi som håller på med utbildning verkligen skulle behöva hjälp från forskare för att ta fram enkla användbara system så att det här kan pågå kontinuerligt och ganska automatiskt.


Det för mig osökt in på implementering. Vi borde aldrig lägga till en ny metod utan att ta bort något. Vi ska alltid ha en realistisk plan för implementeringen med tydliga mätbara mål samt sist men inte minst viktigt ett sätt att under resans gång utvärdera om vi närmar oss dessa mål eller om något behöver justeras. Så här säger Socialstyrelsens kunskapsguide om implementering.


Det här är ämnen som jag ständigt funderar kring så det är inte alls omöjligt att jag återkommer kring detta.


Om du har tankar, funderingar och åsikter kring detta så hör gärna av dig - niklas@waitong.se eller skriv i kommentarerna!


Jag träffas också gärna, IRL eller digitalt och pratar mer om det här.


Kanske ses vi på SSIL:s HVB dagar i Malmö 11/5 eller SFLK:s lösningsfokuserade konferens 2-3/6 i Västerås och kan diskutera vidare då?
99 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Niklas Waitong
Niklas Waitong
Feb 18, 2023

Om du har tankar, funderingar och åsikter kring detta så hör gärna av dig - niklas@waitong.se eller skriv något här i kommentarerna! 😀

Like
bottom of page