top of page
  • niklas265

Framtidens HVB - en vårdform under utveckling

Lite tankar från mig; Niklas Waitong & Waitong Utbildning, utifrån mina 30+ år i HVB-världen, varav 25 år som medlevare på Älgeredskollektivet.

Älgeredskollektivet, Nordanstig, Hälsingland, medlevarskap 1976-2014


Jag har nyss haft förmånen att få vara på en mycket givande och rolig HVB-dag som VoB Syd och Cura Individutveckling arrangerade i Malmö 10/11 med temat "Framtidens HVB - En konferens om en vårdform under utveckling." En spännande dag med många intressanta föreläsningar, nyheter, rolig blandning på folk och roliga möten med både nya bekantskaper och gamla vänner.


Dessutom extra roligt att i flera olika sammanhang höra om hur olika enheter både använder och är intresserade av FIT, Feedback Informed Treatment. Här är Högelid HVB veteraner som med mig som handledare och utbildare har använt FIT sedan 2018.


På bilden Anna Vinnerborg (Högelid), Annika Weitner (VoB S) och Hanh Chau (Klara HVB)


Dagen bjöd på flera spännande föredrag bland annat Sofia Enell som har forskat kring hur en institutionsplacering påverkar familjen.Patrik Ulander från Pawima pratade om den standard för HVB som han har varit med och tagits fram. Vi måste alla inblandade i HVB-världen på olika sätt jobba för att bli bättre och framför allt höja lägsta nivån och vi måste bli bättre på att löpande utvärdera och kvalitetssäkra våra verksamheter.Ingenstans har jag lärt mig så mycket som under mina 25 år som medlevare (jobbade fem veckor sen ledig två) på Älgeredskollektivet. Jag är stolt över att få ha varit en del i Älgereds strävan att bli bästa möjliga HVB. Jag tror att HVB-branschen fortfarande idag skulle ha en hel del att lära av hur vi jobbade.


Älgered valde redan tidigt att satsa på:

  • Medlevarskapet; där vi alla likt ett storfosterhem solidariskt delade våra liv med de placerade ungdomarna och deras familjer. (1976)

  • Ett omfattande familjearbete med regelbunden handledning (1990)

  • Ett aktivt samarbete på daglig basis med Bergsjö högstadium för att de placerade ungdomarna skulle gå ut med fullständiga högstadiebetyg (1986)

  • All personal hade lösningsfokuserad utbildning och handledning (1991)

  • All personal gick UGL (1997)

  • Med stöd från forskare så utvärderade och kvalitetssäkrade vi på olika sätt löpande vår verksamhet med hjälp av bland annat ADAD, OQ, KAS (1997), och senare även med FIT; ORS-SRS (2001). Vi tittade på effekt, allians, relation och kundnöjdhet.

Parollerna var Uppfostran, Utbildning och Upprättelse genom Solidaritet och Medlevarskap. Kollektivet drevs efter principerna en anställd - en röst, alla beslut i konsensus och att alla vinster skulle stanna i företaget.


En bra behandlare behöver:

  • Ett varmt hjärta; Vi måste tycka om, bry oss och vara nyfikna på de vi jobbar med.

  • En klar hjärna; Ett proffesionellt förhållningssätt med bra grundutbildningar, regelbunden vidareutbildning och avancerad handledning

  • Rena händer; Etik, moral och förebildsskap

Om du är intresserad av mina tankar kring hur man kan utveckla HVB-verksamhet så hör gärna av dig; du hittar mer information och kontaktuppgifter på www.waitong.se
161 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page